Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
805/UBDT-KHTC 29/08/2016 V/v Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 70/2012/TT-BTC.
806/UBDT-KHTC 29/08/2016 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016-2020
807/UBDT-TCCB 29/08/2016 V/v Tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư quy định trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của người quản lý doanh nghiệp, người đại diện.
808/UBDT-KHTC 29/08/2016 V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và cơ chế tài chính hỗ trợ các cơ sở phải di dời do ô nhiễm môi trường hoặc tập trung đông người.
804/UBDT-VP 26/08/2016 Về việc chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn khảo sát của Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp

LIÊN KẾTTHỐNG KÊ TRUY CẬP

Khách đang truy cập:

Tổng số truy cập: