Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy

12:00 AM 30/05/2021 |   Lượt xem: 1575 |   In bài viết | 

VĂN PHÒNG BAN CÁN SỰ ĐẢNG VÀ ĐẢNG ỦY

 
 
 
Nguyễn Thu Minh
Chánh Văn phòng
 
 

(chờ bổ sung ảnh)

Hà Trọng Nghĩa
Phó Chánh Văn phòng

(Thông tin được cập nhật đến ngày 01/9/2020, khi có sự thay đổi, đề nghị gửi về: banbientap@cema.gov.vn)