Khai giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cho công chức, viên chức năm 2020

10:28 AM 28/05/2020 |   Lượt xem: 611 |   In bài viết | 

TS. Hoàng Xuân Lương, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT giảng bài tại lớp học

Phát biểu tại Lễ khai giảng, ông Lý Bình Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, việc bồi dưỡng kiến thức CTDT có vị trí rất quan trọng trong chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của UBDT; đồng thời đây là một tiêu chí quan trọng, là một trong những điều kiện, tiêu chuẩn của đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công tác quy hoạch, tiếp nhận, luân chuyển và điều động, bổ nhiệm cán bộ theo quy định. Vì vậy, trong những năm qua, công tác bồi dưỡng kiến thức CTDT luôn được Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo UBDT và các vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

Ông Lý Bình Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu tại Lễ khai giảng

Năm 2020, sau một thời gian khá dài, cam go, quyết liệt thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chống dịch Covid-19, đến thời điểm này, UBDT và các cơ quan, đơn vị đã bước vào làm việc ổn định trong điều kiện cảnh giác, thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên về tiếp tục phòng chống dịch một cách hiệu quả. Thực hiện Quyết định số 218/QĐ-UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT, Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ CTDT đợt I năm 2020 được tổ chức trong 3 ngày (từ 28 - 30/5); trong chương trình, học viên được đi thực tế tại xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn (Phú Thọ).

Toàn cảnh lớp học

Theo kế hoạch, học viên được bồi dưỡng các chuyên đề như: Tình hình thực hiện Chiến lược CTDT giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030, một số vấn đề đặt ra; Đổi mới nội dung, phương thức CTDT, quản lý nhà nước về CTDT, chính sách dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; Đổi mới CTDT theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Gắn phát triển kinh tế với bảo tồn phát triển văn hóa các dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế...

Từ các chuyên đề này, công chức, viên chức các vụ, đơn vị sẽ được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ công tác dân tộc, góp phần quan trọng trong việc chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện có hiệu quả Chiến lược công tác dân tộc được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.