Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới

02:20 PM 08/12/2021 |   Lượt xem: 720 |   In bài viết | 

Toàn cảnh cuộc làm việc.

Trao đổi với Đoàn công tác của NHTG, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh nhấn mạnh: Trong nhiều năm qua, NHTG đã có sự gắn bó, hỗ trợ, đồng hành cùng với Chính phủ Việt Nam trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển vùng dân tộc thiểu số (DTTS) của Việt Nam. Với những hoạt động gần đây cho thấy NHTG tiếp tục dành sự quan tâm tới sự phát triển của vùng DTTS của Việt Nam bằng việc tham gia hỗ trợ trong triển khai xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021-2030.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh cho biết, Chương trình MTQG đặt ra 10 dự án, trong đó có 01 dự án dành cho lĩnh vực bình đẳng giới, giải quyết các vấn đề cấp thiết về phụ nữ và trẻ em. Bên cạnh đó, UBDT cũng yêu cầu lồng ghép các nội dung về giới vào tất cả các dự án khác trong quá trình triển khai.

Trong khi nguồn vốn đầu tư của Chương trình MTQG lớn gấp nhiều lần các Chương trình, chính sách thực hiện trước đây, đồng thời được phép huy động các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ cho Chương trình. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đánh giá cao những đề xuất tham gia hỗ trợ kỹ thuật của NHTG, đây là hoạt động rất phù hợp, hy vọng giữa UBDT và NHTG sẽ có sự thống nhất, phối hợp hiệu quả.

Chúc mừng UBDT đã có những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng Chương trình MTQG, bà Susan Shan - Trưởng ban Phát triển bền vững của NHTG chia sẻ một số kết quả hoạt động hợp tác giữa NHTG và UBDT cũng như các Bộ, ngành của Việt Nam trong những năm qua, đặc biệt là các chương trình, dự án giảm nghèo ở vùng DTTS và miền núi.

Dựa trên kinh nghiệm hợp tác trong gần 20 năm qua, việc đề xuất hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của NHTG dành cho Chương trình MTQG sẽ hướng tới đội ngũ cán bộ cấp huyện, xã để triển khai tốt hơn Chương trình MTQG thời gian tới, trong đó sẽ hỗ trợ kỹ năng mềm, kỹ năng thẩm thấu văn hóa, phong tục tập quán của các nhóm dân tộc tại địa phương trong việc tương tác cung cấp dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ… Vì vậy, NHTG cần làm các cuộc khảo sát, nghiên cứu để đánh giá những khó khăn, rào cản để xây dựng các nội dung cho đúng và trúng.

Thảo luận tại buổi làm việc, hai bên đã có những trao đổi, bổ sung làm rõ thêm về các nội dung phía NHTG đề xuất liên quan đến các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, đánh giá. Trong đó NHTG đề nghị với UBDT tham gia vào các tiến trình tham vấn để thực hiện nghiên cứu và xây dựng các nội dung hỗ trợ kỹ thuật; hỗ trợ tổ chức khảo sát tại các tỉnh; đồng chủ trì các cuộc họp kỹ thuật, hội thảo về kết quả nghiên cứu; cử đầu mối phối hợp…

Ông Hà Việt Quân - Vụ trưởng, Chánh Văn phòng điều phối Trung ương Chương trình MTQG đánh giá cao và cảm ơn NHTG đã có sự hỗ trợ tham gia với những hoạt động rất có giá trị trong những giai đoạn trước cho đến nay, đặc biệt là trong quá trình thiết kế và xây dựng Chương trình MTQG.

Đối với hoạt động nghiên cứu, hỗ trợ kỹ thuật của NHTG nhằm tăng cường sự phù hợp về văn hóa trong thực hiện Chương trình MTQG, ông Hà Việt Quân cho rằng, đây là hoạt động rất có giá trị trong triển khai Chương trình MTQG. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện tại, UBDT đang tập trung vào tổ chức triển khai thực hiện Chương trình MTQG, vì vậy đề nghị NHTG cân nhắc sử dụng các phương pháp nghiên cứu ngắn gọn để tăng tính phù hợp với nhu cầu triển khai của Chương trình MTQG.

Qua buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đồng ý về chủ trương phối hợp với NHTG để triển khai nội dung này. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị: Nhóm nghiên cứu phải tư vấn cho Lãnh đạo UBDT, cho thấy sự khác biệt trong hoạt động này; làm rõ nội dung, đối tượng, phạm vi, hoạt động cụ thể; quan tâm thêm về phương thức hoạt động truyền thông. Giao cho Vụ Hợp tác quốc tế là đầu mối, phối hợp với Văn phòng điều phối Trung ương Chương trình MTQG, Vụ Dân tộc thiểu số, Vụ Chính sách dân tộc để triển khai và tiếp tục báo cáo lại Lãnh đạo UBDT trong thời gian tới.

Xuân Thường