UBDT: Hội thảo Góp ý dự thảo Quy chế văn thư, Quy chế công tác lưu trữ

09:24 AM 13/07/2020 |   Lượt xem: 1094 |   In bài viết | 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Theo dự thảo, nội dung sửa đổi Quy chế văn thư quy định công tác văn thư, quản lý Nhà nước về công tác văn thư cơ quan UBDT, bao gồm các công việc: soạn thảo, kí văn bản ban hành; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan; quản lí và sử dụng con dấu… Quy chế công tác lưu trữ bao gồm các hoạt động về thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị, bảo quản thống kê và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ... Quy chế này được áp dụng thống nhất cho vụ, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBDT.

Tham dự Hội thảo, các đại biểu đánh giá cao tổ soạn thảo Quy chế và nhất trí với các nội dung sửa đổi trong Quy chế. Đại diện Cục Văn thư - Lưu trữ Nhà nước đánh giá cao tinh thần chủ động của Văn phòng UBDT trong việc nghiên cứu các quy định mới của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư để sửa đổi Quy chế. Đối với Quy chế công tác lưu trữ của UBDT, đại diện Cục Văn thư - Lưu trữ Nhà nước nhất trí với các nội dung của Quy chế. Đồng thời, đánh giá cao UBDT trong việc tiên phong xây dựng Quy chế công tác lưu trữ; đưa nội dung quản lý, lưu trữ tài liệu điện tử vào trong Quy chế…

Bà Đàm Diệu Linh, Chuyên viên Phòng Quản lý tài liệu Lưu trữ Nhà nước, Cục Văn thư- Lưu trữ Nhà nước phát biểu tại Hội thảo

Các đại biểu cho rằng, các quy chế cần làm rõ đối tượng áp dụng quy chế và một số khái niệm…Trong Quy chế công tác lưu trữ nên có danh mục hồ sơ cụ thể, cần có quy định lưu trữ cho từng nội dung như ảnh, video…Quy chế văn thư cần thay đổi một số cụm từ chung chung bằng các cụm từ cụ thể; bắt buộc tuân thủ về việc viện dẫn các quy định của pháp luật trong quy chế; các nội dung trong quy chế cần logic với nhau hơn…

(baodantoc.vn)