Ủy ban Dân tộc và Ban Dân vận Trung ương ký phối hợp công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020

06:06 PM 17/08/2016 |   Lượt xem: 7906 |   In bài viết | 

Lãnh đạo BDVTW và UBDT thể hiện sự quyết tâm thực hiện hiệu quả các nội dung phối hợp giai đoạn 2016-2020

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng BDVTW; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT; đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực BDVTW; các đồng chí Phó Trưởng ban BDVTW, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT cùng đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị của BDVTW và UBDT.

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tổng kết chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan nêu rõ: Sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình phối hợp, hai cơ quan đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ, triển khai nhiều nội dung đạt kết quả tốt và có tác dụng tích cực, thúc đẩy hoạt động chung của các địa phương vùng dân tộc, miền núi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, địa phương ghi nhận và đánh giá cao. Các địa phương đã phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, phối hợp chặt chẽ, tham mưu có hiệu quả việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần củng cố hệ thống chính trị, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, làm cho bộ mặt nông thôn miền núi có sự phát triển tích cực; đồng thời khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước.

Chương trình phối hợp đã tăng cường mối quan hệ công tác giữa hai cơ quan, nâng cao hiệu quả tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ trong công tác dân vận và triển khai thực hiện các chính sách dân tộc từ Trung ương đến địa phương. 

Đồng chí Trương Thị Mai,Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng BDVTW phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, trong Chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2020, BDVTW và Ban Cán sự đảng UBDT đã đề ra mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở vùng DTTS. Theo đó hai cơ quan thống nhất các nội dung phối hợp trong giai đoạn tới bao gồm: Phối hợp trong công tác nghiên cứu, đề xuất các nội dung liên quan đến chính sách dân tộc và công tác dân vận ở vùng DTTS; tuyên truyền, vận động nhân dân; xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là người DTTS và cốt cán; hướng dẫn, kiểm tra, nắm tình hình công tác dân tộc và công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS; trao đổi thông tin về tình hình thực hiện các chính sách dân tộc và công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS; triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS do Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ giao.

Hội nghị đã đề cập tới một số nội dung liên quan đến: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai chương trình phối hợp giữa hai cơ quan trong nhiệm kỳ qua; công tác tuyên truyền, vận động xây dựng chính sách; công tác đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc; công tác trao đổi thông tin… Bên cạnh đó, một số ý kiến đề xuất tăng cường các giải pháp nâng cao năng lực phân tích chính sách dân tộc cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ở TW và địa phương; đổi mới phương thức truyền thông, khai thác ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để tăng cường công tác tuyên truyền đến tận thôn bản…  nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị

Đánh giá kết quả 05 năm thực hiện công tác phối hợp giữa hai cơ quan, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến khẳng định: Trong những năm qua, nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận, UBDT và BDVTW đã phối hợp chặt chẽ, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách dân tộc cho vùng đồng bào DTTS.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến cũng thông báo tới Hội nghị một số nội dung liên quan đến việc thực hiện công tác dân tộc trong thời gian qua và đề xuất một số phương án giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong giai đoạn tới. Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT mong muốn BDVTW sẽ tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ UBDT trong việc xây dựng, ban hành Luật Dân tộc và triển khai đề án thực hiện khoản 5, điều 70, Hiến pháp năm 2013.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng BDVTW nhấn mạnh: Chương trình ký kết phối hợp giai đoạn 2016-2020 sẽ tăng cường thêm sức mạnh cho cả hai cơ quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan phải dựa trên tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và những vấn đề trong quá trình phát triển liên quan đến vùng đồng bào DTTS. Trong quá trình triển khai thực hiện, hai bên cần liên tục bổ sung các giải pháp để kịp thời giải quyết các vấn đề nóng tại vùng DTTS; quan tâm đến việc trao đổi thông tin để thực hiện có hiệu quả 6 nội dung ký kết.

Thay mặt Lãnh đạo hai cơ quan, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT và đồng chí Thào Xuân Sùng, Phó Trưởng ban Thường trực BDVTW đã ký kết “Chương trình phối hợp công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS giữa BDVTW và Ban Cán sự đảng UBDT (giai đoạn 2016-2020)”.

Lãnh đạo hai cơ quan ký kết Chương trình phối hợp

Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng BDVTW trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho 2 đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” cho các đồng chí Phó Trưởng ban BDVTW.

Nhân dịp này, thay mặt BDVTW, Trưởng BDVTW Trương Thị Mai đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho 2 đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT: Đồng chí Nông Quốc Tuấn và đồng chí Phan Văn Hùng.

Thay mặt lãnh đạo UBDT, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” cho 5 đồng chí Phó Trưởng ban BDVTW: Đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Nguyễn Lam, Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Văn Hùng, Hà Ngọc Anh. 

Ngọc Ánh - Sơn Nam