Công văn số 280/UBDT-KHTC ngày 10/3/2020 của Ủy ban Dân tộc về rà soát, đề xuất điều chỉnh giảm mức thu phí, lệ phí để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

12:00 PM 10/03/2020 |   Lượt xem: 2303 |   In bài viết | 

Chi tiết: xem tại đây

Từ khóa