10:04 AM 07/08/2020  Lượt xem: 2994
Ngày 04/06/2020 Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 201/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy du lịch hậu COVID-19 và cơ cấu lại thị trường du lịch

 10:42 AM 11/05/2020  Lượt xem: 2760
Công văn số 3306/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

 03:17 PM 26/04/2020  Lượt xem: 3045
Công văn số 495/UBDT-VP ngày 26/4/2020 của Ủy ban Dân tộc về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

 03:39 PM 31/03/2020  Lượt xem: 6486
Vào hồi 14h30 ngày 27/3/2020, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã họp với các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo UBDT và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc UBDT, tiếp tục triển khai chủ trương quyết liệt của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

 12:00 PM 25/03/2020  Lượt xem: 4638
Thông báo Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh tại cuộc họp kiểm tra kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại Công văn số 339/UBDT-VP ngày 20/3/2020.

 09:48 AM 23/03/2020  Lượt xem: 3058
Ngày 21/3/2020, Bộ Chính trị ra Thông báo kết luận về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo của Bộ Chính trị.