Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy du lịch hậu COVID-19 và cơ cấu lại thị trường du lịch

10:04 AM 07/08/2020 |   Lượt xem: 3075 |   In bài viết | 

Chi tiết nội dung xem tại đây