Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1645/BC-UBDT 25/11/2020 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình của Thủ tướng Chính phủ về “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời” năm 2020
1633/UBDT-KHTC 24/11/2020 V/v nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2021
1631/UBDT-ĐPI 24/11/2020 V/v kết quả thực hiện Chương trình 135; Quyết định số 1672/QĐ-TTg; Quyết định số 2086/QĐ-TTg
1625/UBDT-CSDT 23/11/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg
1610/UBDT-KHTC 20/11/2020 V/v lấy ý kiến đối với hồ sơ trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 về tín dụng đầu tư của Nhà nước

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: