Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
70/QĐ-UBDT 22/02/2019 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch chi tiết triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Thanh tra Ủy ban
71/QĐ-UBDT 22/02/2019 Quyết định phê duyệt kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 của Vụ Địa phương I
11/TB-UBDT 22/02/2019 Thông báo Kết luận của TT, PCN Nông Quốc Tuấn tại cuộc làm việc với Văn phòng Ủy ban về xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019
133/UBDT-VP 22/02/2019 V/v thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị khởi động Dự án CRIEM
126/UBDT-VP135 21/02/2019 V/v thực hiện Nội dung số 06 “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn” thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

Ban Dân tộc các tỉnh

Bộ, ban ngành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: