Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
597/UBDT-VP 22/05/2020 V/v kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình 135
598/UBDT-VP 22/05/2020 V/v cử công chức tham gia Đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 2086/QĐ-TTg và Chương trình 135
588/UBDT-PC 20/05/2020 V/v đề nghị phối hợp tổ chức hội thi khu vực Nam Bộ bằng hình thức sân khấu hóa
228/QĐ-UBDT 19/05/2020 Quyết định Thành lập các Tổ thẩm định nội dung, kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và điều tra cơ bản năm 2020
581/UBDT-KHTC 19/05/2020 V/v tham gia ý kiến đối với Hồ sơ Nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050.

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: