Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
148/UBDT-KHTC 17/02/2020 V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030.
71/QĐ-UBDT 17/02/2020 Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Ủy ban Dân tộc
149/KH-UBDT 17/02/2020 Kế hoạch Tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của Ủy ban Dân tộc năm 2020
151/UBDT-DTTS 17/02/2020 V/v cử cán bộ tham gia BST, TBT xây dựng chiến lược quốc gia về bình đẳng giới 2021-2025 và Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới 2021-2025
152/UBDT-CSDT 17/02/2020 V/v xác định đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: