Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
945/UBDT-KHTC 17/08/2018 V/v Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định một số nội dung về quản lý tài chính đầu tư đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư
946/UBDT-KHTC 17/08/2018 V/v góp ý Dự thảo Thông tư ban hành chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục
947/UBDT-KHTC 17/08/2018 V/v ý kiến dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
948/UBDT-PC 17/08/2018 V/v cử công chức tham gia Tổ biên tập các dự thảo Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để chấm dứt hiệu lực các văn bản do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành
951/UBDT-TT 17/08/2018 Về việc phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn ATGT và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS&MN theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg (gửi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

Ban Dân tộc các tỉnh

Bộ, ban ngành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: