Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
686/VP-TH 28/09/2023 V/v khai thác, sử dụng chuyên mục "Nội quy, quy chế" trên Cổng TTĐT Ủy ban Dân tộc
1679/BC-UBDT 25/09/2023 Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
649/TB-VP 20/09/2023 Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại giao ban Lãnh đạo Ủy ban tuần 38 năm 2023
634/TB-VP 14/09/2023 Thông báo kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại giao ban Lãnh đạo Ủy ban tuần 37 năm 2023
624/GM-VP 10/09/2023 Dự họp Lãnh đạo Ủy ban giao ban tuần 37 và nghe báo cáo tiến độ, kết quả triển khai một số nhiệm vu trọng tâm

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: