Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
893/TB-UBDT 02/06/2023 Thông báo V/v tuyển chọn tổ chức, cả nhân chủ trì thực hiện dự án bảo vệ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2023 (lần 2)
862/BC-UBDT 26/05/2023 Báo cáo gửi VPCP về tình hình công tác dân tộc tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2023 của Ủy ban Dân tộc.
863/UBDT-TCCB 26/05/2023 V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công tác dân tộc
820/TB-UBDT 19/05/2023 Thông báo KL của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ, kết quả triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm
663/TB-UBDT 28/04/2023 Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc họp về xử lý khó khăn vướng mắc nội dung đầu tư hỗ trợ cơ sở hạ tầng của Dự án 9, Chương trình MTQGDTTS&MN

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: