Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
56/UBDT-TCCB 22/01/2018 V/v xét khen thưởng năm 2017
45/UBDT-PC 17/01/2018 V/v góp ý kiến vào dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị
46/UBDT-PC 17/01/2018 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ
39/UBDT-DTTS 16/01/2018 Về việc phối hợp và hướng dẫn triển khai triển khai thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ (gửi UBND các tỉnh, thành phố)
40/UBDT-DTTS 16/01/2018 V/v Hướng dẫn ghi mục dân tộc trên sổ hộ khẩu, CMND và tờ khai CCCD

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

Ban Dân tộc các tỉnh

Bộ, ban ngành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Khách đang truy cập:

Tổng số truy cập: