Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
566/UBDT-PC 22/06/2017 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Đề án đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2017-2021
570/UBDT-KHTC 22/06/2017 V/v góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 174/2013/NĐ-CP
81/BC-UBDT 22/06/2017 Tổng kết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
557/UBDT-CSDT 21/06/2017 V/v triển khai một số chính sách dân tộc
564/UBDT-TTTT 21/06/2017 V/v trả lời công văn số 1806/BTTTT- THH ngày 25/5/2017

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

Ban Dân tộc các tỉnh

Bộ, ban ngành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Khách đang truy cập:

Tổng số truy cập: