Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
808/TTR-UBDT 08/07/2020 Tờ trình Về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương bậc cao, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân thuộc Ủy ban Dân tộc
807/UBDT-PC 08/07/2020 V/v đề nghị tài trợ tổ chức hội thi thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững khu vực Nam Bộ bằng hình thức sân khấu hóa
352/QĐ-UBDT 08/07/2020 Quyết định Phê duyệt Đề án tiếp nhận nhiệm vụ công tác dân tộc và miền núi sau khi các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ kết thúc hoạt động
810/UBDT-CSDT 08/07/2020 V/v dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 113/2015/QH13 về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn lĩnh vực dân tộc
803/UBDT-KHTC 07/07/2020 V/v lấy ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: