Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
956/UBDT-CSDT 06/08/2020 V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14
951/TTR-UBDT 05/08/2020 Tờ trình Về việc đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân thuộc Ủy ban Dân tộc khen thưởng theo chuyên đề về thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020
952/TTR-UBDT 05/08/2020 Tờ trình đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc (khen thưởng theo chuyên đề về thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020)
948/UBDT-TCCB 05/08/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án
941/UBDT 03/08/2020 V/v gửi đề xuất, kiến nghị của vụ, đơn vị

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: