Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
841/BC-UBDT 13/07/2020 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
843/UBDT-CSDT 13/07/2020 V/v Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
846/UBDT-KHTC 13/07/2020 V/v khảo sát hệ thống tabmis
838/UBDT-KHTC 13/07/2020 v/v chuẩn bị tài liệu phục vụ buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với các địa phương
816/TTR-UBDT 10/07/2020 Tờ trình Về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Nhà khách Dân tộc thuộc Ủy ban Dân tộc

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: