Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
838/UBDT-TT 22/08/2017 Về việc phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền ATGT
837/UBDT-HTQT 22/08/2017 V/v phối hợp hỗ trợ đón, tiếp Đoàn Lào và Thái Lan.
501/QĐ-UBDT 22/08/2017 V/v cử nhân viên tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Văn thư - Lưu trữ.
839/UBDT-VP135 22/08/2017 V/v hướng dẫn triển khai thực hiện vốn viện trợ bổ sung của Chính phủ Ai Len năm tài khóa 2016
59/GM-UBDT 22/08/2017 Dự Hội thảo triển khai Thông tư số 01/2017/TT-UBDT ngày 10/5/2017 của Ủy ban Dân tộc và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình 135

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

Ban Dân tộc các tỉnh

Bộ, ban ngành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Khách đang truy cập:

Tổng số truy cập: