Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1115/UBDT-DTTS 17/10/2017 V/v chọn cử bổ sung đại biểu tham dự “Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu DTTS toàn quốc năm 2017”
81/TB-UBDT 17/10/2017 Kết luận của TT, PCN Nông Quốc Tuấn tại cuộc làm việc với Báo DT&PT về kết quả công tác quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV-2017
611/QĐ-UBDT 16/10/2017 Phê duyệt Kế hoạch đón tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận
612/QĐ-UBDT 16/10/2017 Phê duyệt Kế hoạch đón tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai
136/BC-UBDT 16/10/2017 Kết quả công tác chỉ đạo điều hành 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2017

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

Ban Dân tộc các tỉnh

Bộ, ban ngành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Khách đang truy cập:

Tổng số truy cập: