Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
667/UBDT-PC 22/06/2018 V/v phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2018
364/QĐ-UBDT 22/06/2018 Ban hành Quy chế làm việc của Vụ Địa phương III
662/UBDT-KHTC 21/06/2018 V/v Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư thu lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển
663/UBDT-PC 21/06/2018 V/v góp ý dự thảo thông tư thay thế thông tư 13/2017/TT-BLĐTBXH
361/QĐ-UBDT 21/06/2018 Về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban ( Bà H`Hen Niê)

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

Ban Dân tộc các tỉnh

Bộ, ban ngành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: