Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1938/UBDT-MTQG 08/12/2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
1940/TB-UBDT 08/12/2021 Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại cuộc Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 50
1886/TB-UBDT 01/12/2021 Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại cuộc làm việc với Nhà khách Dân tộc về công tác tổ chức bộ máy và phương án kinh doanh
1887/TB-UBDT 01/12/2021 Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại cuộc làm việc về tiến độ xây dựng công trình Khách sạn Dân tộc
1842/UBDT-PC 25/11/2021 Về việc đề nghị báo cáo việc ban hành VBQPPL có liên quan đến công tác dân tộc giai đoạn 2016 - 2021

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: