Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
241/UBDT-TTTT 21/03/2019 V/v trả lời công văn số 458/CATTT-BTTTT ngày 22/01/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông
243/UBDT-HTQT 21/03/2019 V/v đề nghị cử đại diện tham gia Ban Soạn thảo đề án “Xây dựng chính sách về phát triển cây Sâm Ngọc Linh phù hợp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”
135/QĐ-UBDT 21/03/2019 Quyết định Ban hành kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Ủy ban Dân tộc năm 2019
245/UBDT-TH 21/03/2019 V/v góp ý Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật và định mức KT-KT lập báo cáo đa dạng sinh học khu bảo tồn
37/BC-UBDT 21/03/2019 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội quý I/2019

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

Ban Dân tộc các tỉnh.

Bộ, ban ngành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: