Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
37/BC-UBDT 23/03/2018 Báo cáo Kết quả thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Dân tộc từ ngày 01/01/2016 đến 24/3/2018
249/UBDT-KHTC 22/03/2018 V/v góp ý về dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông
253/UBDT-PC 22/03/2018 V/v đăng ký thực hiện hội nghị đối thoại với doanh nghiệp vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2018
254/UBDT-CSDT 22/03/2018 V/v giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV (tỉnh Cao Bằng)
255/UBDT-CSDT 22/03/2018 V/v giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV (tỉnh Đắk Lắk)

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

Ban Dân tộc các tỉnh

Bộ, ban ngành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: