Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1543/UBDT-KHTC 14/12/2019 V/v báo cáo Quý IV và Báo cáo năm 2019 công tác thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP.
1544/UBDT-CSDT 14/12/2019 V/v góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết và Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW
1534/UBDT-TCCB 13/12/2019 V/v hiệp y khen thưởng tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh
1535/UBDT-VP135 13/12/2019 V/v Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch tổng kết lĩnh vực giảm nghèo.
1537/UBDT-CSDT 13/12/2019 V/v trả lời kiến nghị của cử tri và nhân dân tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: