Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1454/UBDT-TCCB 28/10/2020 V/v Đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020
1455/UBDT-CSDT 28/10/2020 V/v tham gia ý kiến phương án giảm lãi vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách
1458/UBDT-KHTC 28/10/2020 V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
1459/UBDT-TCCB 28/10/2020 V/v Khen thưởng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"
1460/UBDT-KHTC 28/10/2020 V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện kinh phí bầu cử

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: