Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1007/UBDT-VP135 20/09/2017 V/v đề xuất vốn đối ứng Chương trình 135 để thực hiện khoản vay hỗ trợ của WB
1008/UBDT-VP135 20/09/2017 V/v thay đổi trưởng đoàn kiểm tra, chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017
1009/UBDT-CSDT 20/09/2017 V/v góp ý dự thảo Đề án theo Quyết định 2085/QĐ-TTg tỉnh Quảng Trị
127/BC-UBDT 20/09/2017 Công tác phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng đầu năm 2017
1010/UBDT-CSDT 20/09/2017 V/v góp ý dự thảo Đề án theo Quyết định 2085QĐ-TTg tỉnh Vĩnh Phúc

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

Ban Dân tộc các tỉnh

Bộ, ban ngành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Khách đang truy cập:

Tổng số truy cập: