Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
54/UBDT-ĐPI 17/01/2019 V/v thực hiện Quyết định số 718/QĐ-TTg, ngày 15/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
06/TB-UBDT 16/01/2019 Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội thảo tham vấn triển khai Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ
04/TB-UBDT 15/01/2019 Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc họp tổng kết, đánh giá công tác tổ chức Lễ Tuyên dương HSSV DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2018
52/UBDT-VP 15/01/2019 V/v Gửi danh sách đại biểu tham gia Hội nghị của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
05/TB-UBDT 15/01/2019 Thông báo Lịch tiếp công dân của Ủy ban Dân tộc năm 2019

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

Ban Dân tộc các tỉnh

Bộ, ban ngành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: