Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
30/TB-UBDT 20/03/2018 Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban tại cuộc họp với Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban
225/KH-UBDT 19/03/2018 Kế hoạch thực hiện Tháng “Hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2018
230/UBDT-VP 19/03/2018 V/v rà soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc
226/UBDT-KHTC 19/03/2018 V/v tham gia ý kiến đối với nội dung Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Chính phủ, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao cơ quan lập quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng
229/UBDT-KHTC 19/03/2018 Góp ý Đề án “xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

Ban Dân tộc các tỉnh

Bộ, ban ngành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: