Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
421/QĐ-UBDT 26/06/2019 Quyết định Tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho tập thể Vụ Địa phương II và 06 cá nhân nhân dịp Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Vụ Địa phương II, Ủy ban Dân tộc
423/QĐ-UBDT 26/06/2019 Quyết định Về việc thành lập Tổ biên soạn chuyên đề "Chủ trương, đường lối của Đảng về đại đoàn kết dân tộc, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc" đối với nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4 (theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ)
424/QĐ-UBDT 26/06/2019 Quyết định Về việc thành lập Tổ biên soạn chuyên đề "Công tác quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi" đối với nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4 (theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ)
425/QĐ-UBDT 26/06/2019 Quyết định Về việc thành lập Tổ biên soạn chuyên đề "Tổng quan về dân tộc thiểu số ở Việt Nam" đối với nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4 (theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ)
427/QĐ-UBDT 26/06/2019 Quyết định Về việc thành lập Tổ biên soạn chuyên đề "Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số" đối với nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4 (theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ)

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: