Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
693/QĐ-UBDT 21/11/2017 Tổ chức Đoàn công tác đi kiểm tra việc thực hiện Chương trình 135, các chính sách, chương trình, dự án vùng đồng bào DTTS tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Long An năm 2017
690/QĐ-UBDT 21/11/2017 Về việc cử đoàn công chức đi công tác tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
82/GM- UBDT 20/11/2017 Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Dân tộc
83/GM-UBDT 20/11/2017 Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở dự án điều tra cơ bản năm 2017
684/QĐ-UBDT 20/11/2017 Phê duyệt Kế hoạch biên soạn, in ấn tài liệu thông tin khoa học phục vụ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

Ban Dân tộc các tỉnh

Bộ, ban ngành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Khách đang truy cập:

Tổng số truy cập: