Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
785/UBDT-CSDT 14/08/2017 V/v góp ý dự thảo Đề án theo Quyết định 2085/QĐ-TTg tỉnh Hà Giang (gửi UBND tỉnh Hà Giang)
786/UBDT-CSDT 14/08/2017 V/v góp ý dự thảo Đề án theo Quyết định 2085/QĐ-TTg tỉnh Cao Bằng
787/UBDT-CSDT 14/08/2017 V/v thẩm tra dự thảo Đề án theo Quyết định 2085QĐ-TTg tỉnh Bình Phước
788/UBDT-CSDT 14/08/2017 Về việc góp ý dự thảo Đề án theo Quyết định 2085/QĐ-TTg tỉnh Lạng Sơn
789/UBDT-CSDT 14/08/2017 Về việc góp ý dự thảo Đề án theo Quyết định 2085/QĐ-TTg tỉnh Khánh Hòa

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

Ban Dân tộc các tỉnh

Bộ, ban ngành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Khách đang truy cập:

Tổng số truy cập: