Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
533/QĐ-UBDT 18/09/2020 Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
1192/UBDT-PC 17/09/2020 V/v điều chỉnh thời gian tổ chức hội thảo chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm phổ biến, giáo dục pháp luật
1193/UBDT-CSDT 17/09/2020 V/v trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
1193/UBDT-CSDT 17/09/2020 V/v trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
1194/UBDT-CSDT 17/09/2020 V/v trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: