Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1219/UBDT-KHTC 15/10/2018 V/v góp ý dự thảo Thông tư
1220/UBDT-KHTC 15/10/2018 V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điểu của Thông tư số 72.2017 của Bộ Tài chính
1222/UBDT-PC 15/10/2018 V/v Góp ý pháp điển đề mục "Đấu giá tài sản"
1227/UBDT-TTTT 15/10/2018 v/v góp ý dự thảo phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng CNTT, phát triển CĐT của cơ quan nhà nước
148/BC-UBDT 12/10/2018 Kết quả công tác chỉ đạo điều hành quý III và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

Ban Dân tộc các tỉnh

Bộ, ban ngành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: