Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
800/UBDT-PC 22/07/2019 V/v Tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Lực lượng trị an cơ sở
803/UBDT-PC 22/07/2019 V/v Góp ý dự thảo Nghị định quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam.
803/UBDT-PC 22/07/2019 V/v Góp ý dự thảo Nghị định quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam.
805/UBDT-CSDT 22/07/2019 V/v thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg của tỉnh Đắk Nông
807/UBDT-ĐPI 22/07/2019 V/v thực hiện Quyết định số 2086/QĐ-TTg gửi tỉnh Hà Giang

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: