Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
41/TB-UBDT 20/04/2018 Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại hội ý Lãnh đạo Ủy ban về công tác chỉ đạo, điều hành tuần 16 và nhiệm vụ trọng tâm tuần 17 năm 2018
42/TB-UBDT 20/04/2018 Về việc tuyển chọn, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ của Ủy ban Dân tộc bắt đầu thực hiện từ năm 2019
43/TB-UBDT 20/04/2018 V/v triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển công chức không qua thi tuyển làm việc tại Vụ Hợp tác quốc tế
216/QĐ-UBDT 19/04/2018 Về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2019
213/QĐ-UBDT 19/04/2018 Quyết định về việc cử công chức tham gia học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 (bà Hoàng Thị Lề)

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

Ban Dân tộc các tỉnh

Bộ, ban ngành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: