Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
575/QĐ-UBDT 19/08/2019 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chính phủ điện tử của Ủy ban Dân tộc
930/UBDT-PC 19/08/2019 V/v tự kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg
570/QĐ-UBDT 16/08/2019 Quyết định Về việc bổ sung thành viên Tổ soạn thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc
928/UBDT-DTTS 16/08/2019 V/v báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg năm 2020 và giai đoạn 2020-2022
571/QĐ-UBDT 16/08/2019 Quyết định Về việc Tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho 32 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 718/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: