Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
637/TB-UBDT 29/05/2020 Thông báo kết luận của Thứ trưởng, PCN Hoàng Thị hạnh tại cuộc họp góp ý đề án Báo Dân tộc và phát triển điện tử
629/UBDT-CSDT 28/05/2020 V/v xác định địa bàn thực hiện chế độ, chính sách
631/UBDT-VP135 28/05/2020 V/v Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
245/QĐ-UBDT 27/05/2020 Phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 150/QĐ-UBDT ngày 30/3/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ phát hành năm 2020 thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTG ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021
619/BC-UBDT 27/05/2020 Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: