Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
522/UBDT-KHTC 24/05/2019 V/v Góp ý Thông tư quy định quản lý, sử dụng kinh phí cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021
523/UBDT-KHTC 24/05/2019 V/v góp ý Kế hoạch thực hiện Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát
43/TB-UBDT 24/05/2019 Thông báo số lượng, danh sách người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ năm 2019
524/UBDT-TT 24/05/2019 V/v Mời làm báo cáo viên tại Lớp tập huấn “Tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm và mua bán người vùng dân tộc thiểu số năm 2019”
525/UBDT-TT 24/05/2019 V/v Phối hợp tổ chức tập huấn tuyên truyền, vận động phòng, chống ma túy, mại dâm và mua bán người.

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: