Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
161/QĐ-UBDT 08/04/2020 Quyết định Thành lập Hội đồng dự án bảo vệ môi trường thực hiện năm 2020 - 2021 do Trung tâm tư vấn chuyển giao KHCN, bảo vệ môi trường vùng dân tộc và miền núi, Học viện Dân tộc chủ trì thực hiện.
415/UBDT-KHTC 08/04/2020 V/v tham gia ý kiến đối với nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
417/UBDT-KHTC 08/04/2020 V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung của 02 Thông tư quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường
418/UBDT-KHTC 08/04/2020 V/v góp ý về dự thảo thông tư hướng dẫn về lệ phí môn bài
409/UBDT-TTR 07/04/2020 V/v tham gia ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: