Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
772/QĐ-UBDT 22/10/2019 Quyết định V/v tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và Kỷ niệm chương cho tập thể và cá nhân tỉnh An Giang
761/QĐ-UBDT 21/10/2019 Quyết định Về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho 05 tập thể, 17 cá nhân nhân dịp Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ III, năm 2019.
762/QĐ-UBDT 21/10/2019 Quyết định Về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc" cho 20 cá nhân nhân dịp Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ III, năm 2019.
763/QĐ-UBDT 21/10/2019 Quyết định Về việc đề nghị xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
765/QĐ-UBDT 21/10/2019 Quyết định Về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Ủy ban Dân tộc

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: