[Dự thảo] Đề án Tăng cường chuyển đổi số trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc

03:13 PM 05/10/2023 |   Lượt xem: 19463 |   In bài viết | 

Ngày 30/12/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1657/QĐ-TTg ban hành Chương tình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó Ủy ban Dân tộc được phân công chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng Đề án “Tăng cường chuyển đổi số trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc” (sau đây gọi là Đề án).

Để đảm bảo chất lượng và có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc trân trọng đề nghị Quý cơ quan cho ý kiến đóng góp đối với hồ sơ dự thảo Đề án.

Hồ sơ dự thảo Đề án (gồm: Tờ trình Thủ tướng Chính phủ; Đề án; Quyết định) đính kèm thông báo.

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Ủy ban Dân tộc (qua Trung tâm Chuyển đổi số) trước ngày 18/10/2023. Địa chỉ: Số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội và qua địa chỉ Email: trungtamcds@cema.gov.vn.