11:06 AM 15/12/2017 Lượt xem: 2496

01:20 PM 14/12/2017 Lượt xem: 2801
Thực hiện Kế hoạch tổ chức "Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu DTTS toàn quốc năm 2017", UBDT tổ chức Tọa đàm “Chính sách Dân tộc - Thành tựu và những vấn đề đặt ra”.

01:13 PM 14/12/2017 Lượt xem: 2021
Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2017, Hội đồng Khoa học của UBDT tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Phương pháp luận nghiên cứu xã hội và thực tiễn áp dụng ở Việt Nam” do PGS.TS. Phạm Bích San trình bầy.

01:02 PM 14/12/2017 Lượt xem: 2391
Họp báo về "Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu DTTS toàn quốc năm 2017"

11:12 AM 22/06/2017 Lượt xem: 3766
Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao trong năm 2017, Ủy ban Dân tộc triển khai xây dựng Đề án "Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam" trình Thủ tướng Chính phủ.