08:55 PM 19/03/2018  Lượt xem: 93
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 22/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017-2018, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 7/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn.

 08:23 AM 12/03/2018  Lượt xem: 2017
Căn cứ các văn bản hướng dẫn, thực hiện Kế hoạch xét tuyển, Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức làm việc tại Tạp chí Dân tộc thông báo nhu cầu xét tuyển đặc cách viên chức năm 2018, cụ thể như sau:

 09:01 AM 21/12/2017  Lượt xem: 3307
Nhân Kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 28 năm ngày ngày hội Quốc phòng toàn dân và 28 năm thành lập Hội CCB Việt Nam

 11:06 AM 15/12/2017  Lượt xem: 3998

 01:20 PM 14/12/2017  Lượt xem: 3015
Thực hiện Kế hoạch tổ chức "Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu DTTS toàn quốc năm 2017", UBDT tổ chức Tọa đàm “Chính sách Dân tộc - Thành tựu và những vấn đề đặt ra”.

 11:12 AM 22/06/2017  Lượt xem: 4089
Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao trong năm 2017, Ủy ban Dân tộc triển khai xây dựng Đề án "Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam" trình Thủ tướng Chính phủ.