12:16 PM 22/04/2019  Lượt xem: 121
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) năm 2019 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Ủy ban Dân tộc đã triển khai xây dựng Đề án Tổng thể đầu tư phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi, vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025.

 05:34 PM 19/04/2019  Lượt xem: 5922
Nhằm đảm bảo an toàn cho việc truy suất dữ liệu thư điện tử của người dùng và giảm tải dung lượng cho hệ thống thư điện tử của Ủy ban Dân tộc, Trung tâm Thông tin khuyến nghị người dùng:

 04:54 PM 08/04/2019  Lượt xem: 11995
Về việc xin ý kiến góp ý dự thảo lần 4 Thông tư thay thế Thông tư số 04/2014/TT-UBDT quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc

 10:40 AM 27/03/2019  Lượt xem: 17743
Danh mục đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn theo Quyết định 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 1)

 01:43 PM 21/02/2019  Lượt xem: 291
Theo thông tin từ Bkav, đang có một chiến dịch tấn công nhằm vào các máy chủ tại Việt Nam. Tất cả các máy chủ tại Việt Nam đang mở cổng Remote Desktop đều là mục tiêu tấn công của hacker. Hình thức tấn công là dò mật khẩu quản trị trên các máy chủ.

 04:30 PM 30/10/2018  Lượt xem: 770
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018, Ủy ban Dân tộc triển khai nhiệm vụ thu thập dữ liệu về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công tác dân tộc phục vụ cho việc xây dựng, hoạch định chính sách dân tộc.
Nội dung đang được cập nhật...