08:51 AM 20/05/2020  Lượt xem: 87
Ngày 18/5/2020, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đã chủ trì làm việc với Trung tâm Thông tin và Văn phòng Ủy ban về một số nội dung liên quan đến xây dựng Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin báo cáo và duy trì Hệ thống quản lý văn bản điện tử trên môi trường mạng Internet.

 03:39 PM 31/03/2020  Lượt xem: 1977
Vào hồi 14h30 ngày 27/3/2020, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã họp với các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo UBDT và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc UBDT, tiếp tục triển khai chủ trương quyết liệt của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

 12:00 PM 25/03/2020  Lượt xem: 1664
Thông báo Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh tại cuộc họp kiểm tra kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại Công văn số 339/UBDT-VP ngày 20/3/2020.

 12:00 PM 20/03/2020  Lượt xem: 395
Sau khi thống nhất trong Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Ủy ban (cuộc họp sáng ngày 20/3/2020), Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT chỉ đạo một số nhiệm vụ cấp bách về phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ nay đến hết 31/3/2020 như sau:

 10:25 AM 10/03/2020  Lượt xem: 32640
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc yêu cầu Thủ trưởng các vụ, đơn vị quyết liệt thực hiện ngay những nhiệm vụ sau:

 08:56 PM 05/03/2020  Lượt xem: 803
Ngày 27/2/2020 đồng chí Y Thông Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT đã chủ trì cuộc họp với Vụ Hợp tác Quốc tế về kế hoạch và xây dựng và hoàn thiện Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc.

 08:43 AM 14/02/2020  Lượt xem: 646
Ngày 11/02/2020, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã chủ trì cuộc họp nghe Tiểu ban Hậu cần - Lễ tân báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS lần thứ II năm 2020.