10:32 AM 12/07/2019  Lượt xem: 107
Ngày 04 tháng 7 năm 2019, tại Phòng họp nhà D Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh chủ trì buổi làm việc với Vụ Dân tộc thiểu số về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

 02:58 PM 09/07/2019  Lượt xem: 86
Ngày 01 tháng 7 năm 2019, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn chủ trì buổi làm việc với Văn phòng Ủy ban về rà soát việc làm thêm giờ của Văn phòng và các vụ, đơn vị; công tác cán bộ và nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2019.

 10:45 AM 01/07/2019  Lượt xem: 99
Ngày 20 tháng 6 năm 2019, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đã chủ trì Hội nghị công tác cái cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 của Ủy ban Dân tộc.

 10:28 AM 24/06/2019  Lượt xem: 99
Ngày 11 tháng 6 năm 2019, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng chủ trì buổi làm việc với Vụ Hợp tác Quốc tế về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp;Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng kết luận như sau:

 02:19 PM 17/05/2019  Lượt xem: 177
Ngày 13/5/2019, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì cuộc họp nghe Ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng , Vụ Kê hoạch - Tài Chính, Văn phòng Ủy ban báo cáo nội dung triển khai thực hiện tiến độ, phương án quản lý, vận hành trụ sở Ủy ban Dân tộc tại số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

 09:55 AM 11/04/2019  Lượt xem: 277
Ngày 27/3/2019, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở của Ủy ban Dân tộc chủ trì cuộc họp kiểm điểm kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2018 và Quý I năm 2019

 10:36 AM 10/04/2019  Lượt xem: 280
Ngày 29/3/2019, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì cuộc hội ý Lãnh đạo Ủy ban về kết quả công tác chỉ đạo điều hành tuần 13 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần 14.