07:02 PM 20/03/2018  Lượt xem: 56
Thực hiện kế hoạch công tác, ngày 8/3/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã làm việc với tập thể Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn, Lãnh đạo Văn phòng và Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán-Tài vụ. Sau khi nghe đồng chí Chánh Văn phòng báo cáo tình hình sử dụng và quản lý kinh phí của Văn phòng Ủy ban và một số kiến nghị, đề xuất; ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban kết luận như sau:

 10:23 AM 17/03/2018  Lượt xem: 92
Ngày 16/3/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì cuộc hội ý Lãnh đạo Ủy ban về kết quả công tác chỉ đạo điều hành tuần 11 (từ ngày 12 đến 16/3) và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần 12 (từ ngày 19 đến 23/3). Tham dự có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn (vắng Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải, Phan Văn Hùng đi công tác); Đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị: Kế hoạch-Tài chính, Tổng hợp, Tổ chức cán bộ, Chính sách dân tộc, Địa phương I; lãnh đạo Văn phòng Ủy ban, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng & Đảng ủy; công chức Phòng Hành chính-Thư ký; Trưởng phòng Văn thư Lưu trữ.

 04:28 PM 16/03/2018  Lượt xem: 101
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018 của Ủy ban Dân tộc, từ ngày 17-18/1/2018, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Trưởng Đoàn đã đi thăm và dự Hội nghị biểu dương người có uy tín, học sinh DTTS học giỏi và doanh nhân tiêu biểu năm 2017 của tỉnh Bắc Giang. Đoàn công tác đã làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang. Sau khi nghe trưởng Ban Dân tộc tỉnh báo cáo, ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc kết luận như sau:

 05:19 PM 12/03/2018  Lượt xem: 104
Ngày 09/3/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì cuộc hội ý Lãnh đạo Ủy ban về kết quả công tác chỉ đạo điều hành tuần 10 (từ ngày 05-09/3/2018) và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần 11 (từ ngày 12-16/3/2018). Tham dự có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải; Vụ trưởng các vụ: Kế hoạch-Tài chính, Tổng hợp, Tổ chức cán bộ, Chính sách Dân tộc, Địa phương I; lãnh đạo Văn phòng Ủy ban, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng & Đảng ủy; công chức Phòng hành chính-Thư ký.

 09:45 AM 12/03/2018  Lượt xem: 60
Ngày 01/3/2018, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đã chủ trì buổi làm việc với Lãnh đạo Học viện Dân tộc về triển khai kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2018. Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện, Thủ trưởng một số đơn vị trực thuộc Học viện Dân tộc, công chức giúp việc Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm.

 08:08 AM 06/03/2018  Lượt xem: 188
Ngày 02/3/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì buổi hội ý Lãnh đạo Ủy ban về công tác chỉ đạo điều hành tuần 09 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần 10 (tháng 3 năm 2018). Tham dự có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải; Vụ trưởng các vụ: Tổng hợp, Tổ chức Cán bộ, Chính sách Dân tộc, Tuyên truyền; Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính; lãnh đạo Văn phòng Ủy ban và công chức Phòng Hành chính-Thư ký.

 10:21 AM 05/03/2018  Lượt xem: 113
Ngày 27 tháng 02 năm 2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì cuộc họp về giao nhiệm vụ xây dựng các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Tham dự có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải; thủ trưởng các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban; lãnh đạo Văn phòng Ủy ban và thư ký, giúp việc Lãnh đạo Ủy ban.