09:51 AM 12/03/2019  Lượt xem: 55
Ngày 05/3/2019, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì cuộc họp thông qua Kế hoạch tổng thể tổ chức họp mặt, mừng Tết cổ truyền ChôlChnămThmây của đồng bào Khmer Nam bộ năm 2019.

 09:16 AM 12/03/2019  Lượt xem: 45
Ngày 05/03/2019, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến về Đề án Quản lý vận hành toàn nhà 349 Đội Cấn. Tham dự có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh; đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch-Tài chính; lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng (Giám đốc Đặng Hà Lự và Phó Giám đốc Nguyễn Văn Viên); lãnh đạo Văn phòng Ủy ban.

 05:11 PM 08/03/2019  Lượt xem: 51
Ngày 18/02/2019, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đã chủ trì cuộc làm việc với Học viện Dân tộc về việc triển khai kế hoạch chi tiết nhiệm vụ công tác năm 2019 của Học viện và Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự có đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ; Ban Giám đốc Học viện Dân tộc; lãnh đạo một số khoa, phòng, đơn vị thuộc Học viện Dân tộc.

 05:10 PM 08/03/2019  Lượt xem: 37
Ngày 21/02/2019, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đã chủ trì cuộc làm việc với Vụ Hợp tác quốc tế về kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 của Vụ Hợp tác quốc tế. Tham dự có đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch-Tài chính; tập thể Lãnh đạo, công chức Vụ Hợp tác quốc tế.

 05:09 PM 08/03/2019  Lượt xem: 51
Báo cáo Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019

 05:09 PM 08/03/2019  Lượt xem: 39
Ngày 21/02/2019, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đã chủ trì cuộc làm việc với Vụ Tổng hợp về kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 của Vụ Tổng hợp. Tham dự có đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch-Tài chính; Tập thể Lãnh đạo, công chức Vụ Tổng hợp.

 05:04 PM 08/03/2019  Lượt xem: 259
Sáng 08/3/2019, tại trụ sở, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 02 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 03 năm 2019. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị. Tham dự có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Phan Văn Hùng, Nông Quốc Tuấn, Hoàng Thị Hạnh cùng lãnh đạo các vụ, đơn vị, Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy cơ quan UBDT. Vụ Địa phương II, III và Văn phòng đại diện UBDT tại Tp Hồ Chí Minh dự họp trực tuyến.