1 ngày trước  Lượt xem: 20
Ngày 18/5/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì cuộc hội ý Lãnh đạo Ủy ban về kết quả công tác chỉ đạo điều hành tuần 20 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần 21. Tham dự có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải; lãnh đạo các vụ: Kế hoạch-Tài chính, Tổng hợp, Tổ chức cán bộ, Chính sách Dân tộc, Địa phương I; lãnh đạo Văn phòng Ủy ban, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng & Đảng ủy.

 09:38 AM 14/05/2018  Lượt xem: 50
Ngày 11/5/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì cuộc hội ý Lãnh đạo Ủy ban về kết quả công tác chỉ đạo điều hành tuần 19 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần 20. Tham dự có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải; Lãnh đạo các vụ: Kế hoạch-Tài chính, Tổng hợp, Tổ chức cán bộ, Chính sách Dân tộc, Địa phương I; lãnh đạo Văn phòng Ủy ban, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng & Đảng ủy.

 10:47 AM 10/05/2018  Lượt xem: 60
Ngày 04/5/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác chỉ đạo, điều hành tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018; triển khai Kế hoạch kiểm tra, rà soát về công tác cán bộ. Tham dự có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Phan Văn Hùng; Lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban, Chủ tịch Công đoàn Ủy ban, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Ủy ban.

 10:24 PM 27/04/2018  Lượt xem: 76
Ngày 27/4/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì cuộc hội ý Lãnh đạo Ủy ban về kết quả công tác chỉ đạo điều hành tuần 17 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần 18. Tham dự có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải; Vụ trưởng các vụ: KH-TC, Tổng hợp, TCCB, CSDT, Địa phương I; lãnh đạo VPUB, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng & Đảng ủy; Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ HTQT, Phó Vụ trưởng Vụ DTTS.v

 09:56 AM 26/04/2018  Lượt xem: 101
Ngày 17/4/2018, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đã làm việc với Vụ Chính sách Dân tộc về Đề án “Chính sách ưu đãi nhằm phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số Khmer; đào tạo bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long” (gọi tắt là Đề án). Tham dự có Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc và công chức của Vụ trong Tổ biên tập.

 09:47 AM 26/04/2018  Lượt xem: 631
Ngày 13/4/2018, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải đã chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và các bộ, ngành liên quan về việc triển khai thực hiện một số chính sách dân tộc. Tham dự có đồng chí Ngô Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, đại diện: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng, Ban Dân tộc tỉnh, Văn phòng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

 10:06 AM 23/04/2018  Lượt xem: 77
Ngày 20/4/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì cuộc hội ý Lãnh đạo Ủy ban về kết quả công tác chỉ đạo điều hành tuần 16 (từ ngày 16 đến ngày 20/4/2018) và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần 17 (từ ngày 23 đến ngày 27/4/2018). Tham dự có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải; Vụ trưởng các vụ: Kế hoạch-Tài chính, Tổng hợp, Tổ chức cán bộ, Chính sách Dân tộc, Địa phương I; lãnh đạo Văn phòng Ủy ban, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng & Đảng ủy.