08:05 PM 24/04/2017 Lượt xem: 180
Ngày 18/4/2017, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đã chủ trì làm việc với Tạp chí Dân tộc về Đề án vị trí việc làm và một số nội dung liên quan. Tham dự có Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc; đồng chí Phạm Thúc Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Trưởng phòng Thư ký – Tổng hợp, Văn phòng Ủy ban.

02:40 PM 24/04/2017 Lượt xem: 117
Ngày 11/4, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đã chủ trì làm việc với Vụ Tuyên truyền và hoàn thiện dự thảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Nghị định số 13/2017/NĐ-CP của Chính phủ; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017. Tham dự có Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng và chuyên viên Vụ Tuyên truyền; Trưởng phòng Thư ký – Tổng hợp của Văn phòng Ủy ban.

02:40 PM 24/04/2017 Lượt xem: 119
Ngày 12/4/2017, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng – Trưởng Ban chỉ đạo Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Ứng dụng CNTT của Ủy ban Dân tộc. Tham dự cuộc họp có đại diện Cục Cơ yếu Đảng – Chính quyền, Ban Cơ yếu Chính phủ, các thành viên Ban chỉ đạo Ứng dụng CNTT và Tổ thư ký giúp việc của Ủy ban Dân tộc.

04:07 PM 04/04/2017 Lượt xem: 212
Thực hiện Kế hoạch công tác của Lãnh đạo Ủy ban, ngày 29/3/2017, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã có cuộc làm việc về đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc. Tham dự cuộc làm việc có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Quyền Giám đốc Học viện Dân tộc và Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng.

03:44 PM 27/03/2017 Lượt xem: 274
Ngày 23/3/2017, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đã chủ trì làm việc với Tạp chí Dân tộc về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quý I/2017. Tham dự có Tổng Biên tập và lãnh đạo một số phòng, ban của Tạp chí Dân tộc; Trưởng phòng Thư ký – Tổng hợp, Văn phòng Ủy ban.

03:41 PM 27/03/2017 Lượt xem: 281
Ngày 22/3/2017, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đã chủ trì làm việc với lãnh đạo Báo Dân tộc và Phát triển về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quý I/2017. Tham dự có Phó Tổng biên tập Phụ trách, các Phó Tổng biên tập và lãnh đạo phòng Tổ chức hành chính của Báo Dân tộc và Phát triển; Trưởng phòng Thư ký – Tổng hợp, Văn phòng Ủy ban.

03:37 PM 27/03/2017 Lượt xem: 368
Ngày 20/3/2017, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng chủ trì buổi làm việc với các Vụ: Pháp chế, Tổng hợp về đề tài cấp Bộ về nghiên cứu khoa học phục vụ xây dựng Luật Hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Lý Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Nguyễn Cao Thịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp và các chuyên viên phụ trách.