5 giờ trước  Lượt xem: 33
Ngày 10/8/2020, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Đỗ Văn Chiến đã chủ trì hội ý Lãnh đạo Ủy ban về công tác chỉ đạo, điều hành tuần 32 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần 33 năm 2020.

 1 ngày trước  Lượt xem: 50
Ngày 29/07/2020 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì họp về các nhiệm vụ tổ chức tuyên dương học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2020, lần thứ VIII.

 08:52 AM 05/08/2020  Lượt xem: 118
Ngày 23/7/2020, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 chủ trì cuộc họp về tiến độ triển khai các công việc liên quan đến chuẩn bị Đại hội.

 08:30 AM 05/08/2020  Lượt xem: 108
Ngày 17/7/2020, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 chủ trì cuộc làm việc với một số đơn vị thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.

 08:36 AM 16/06/2020  Lượt xem: 402
Ngày 02/6/2020, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đã chủ trì cuộc làm việc với Tạp chí Dân tộc rà soát thực hiện Kế hoạch 5 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ tháng 6/2020.

 10:10 AM 08/06/2020  Lượt xem: 418
Ngày 19 tháng 5 năm 2020, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đã chủ trì cuộc họp góp ý của các vụ, đơn vị về Đề án xây dựng Báo Dân tộc và Phát triển điện tử.

 03:45 PM 28/05/2020  Lượt xem: 476
Ngày 14/5/2020, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đã chủ trì cuộc làm việc với Vụ Tuyên truyền rà soát thực hiện Kế hoạch 5 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ tháng 6/2020.