03:36 PM 19/05/2021  Lượt xem: 296
Ngày 17/5/2021, Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì cuộc Hội ý Lãnh đạo Ủy ban về công tác chỉ đạo, điều hành tuần 21 năm 2021.

 04:02 PM 13/05/2021  Lượt xem: 392
Ngày 10/5/2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã chủ trì cuộc hội ý Lãnh đạo Ủy ban về công tác chỉ đạo, điều hành tuần 19 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần 20 năm 2021.

 03:33 PM 13/05/2021  Lượt xem: 499
Thực hiện kế hoạch công tác của Ủy ban, ngày 4/5/2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã chủ trì cuộc làm việc với Học viện Dân tộc.

 03:11 PM 12/05/2021  Lượt xem: 376
Ngày 23 tháng 04 năm 2021, Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì cuộc họp làm việc với tập thể Tạp chí Dân tộc.

 03:00 PM 10/05/2021  Lượt xem: 191
Ngày 06/5/2021, Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 5 năm 2021.

 10:20 AM 06/05/2021  Lượt xem: 303
Ngày 23 tháng 04 năm 2021, Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì cuộc họp làm việc với tập thể Vụ Tổng hợp

 09:36 AM 26/04/2021  Lượt xem: 439
Ngày 19/4/2021, Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 17 năm 2021.