03:02 PM 22/04/2022  Lượt xem: 181
Ngày 20 tháng 4 năm 2022, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì cuộc làm việc về tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách liên quan đến Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 612/QĐ-UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

 03:07 PM 30/03/2022  Lượt xem: 543
Ngày 28/3/2022, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì họp Lãnh đạo Ủy ban.

 03:51 PM 18/02/2022  Lượt xem: 3047
Ngày 18/02, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của cơ quan UBDT đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông; Lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc UBDT; các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và một số chuyên gia.

 02:02 PM 16/02/2022  Lượt xem: 1157
Ngày 14/02/2022, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 07.

 01:54 PM 16/02/2022  Lượt xem: 1117
Ngày 08/02/2022, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì họp với Khối các cơ quan làm công tác tuyên truyền về chương trình công tác năm 2022.

 01:48 PM 16/02/2022  Lượt xem: 1238
Ngày 09/02/2022, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ về thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030 (Giai đoạn I từ 2021-2025) năm 2022.

 01:42 PM 14/02/2022  Lượt xem: 2892
Ngày 14/02, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã chủ trì cuộc họp Hội ý Lãnh đạo Ủy ban nghe báo cáo kết quả triển khai các nội dung công việc tuần thứ 06 và nhiệm vụ trọng tâm tuần 07 năm 2022. Tham dự có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Hoàng Thị Hạnh, Y Thông; lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.