10:28 PM 03/08/2021  Lượt xem: 292
Ngày 23/7/2021, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đã chủ trì buổi làm việc với Báo Dân tộc và Phát triển.

 10:39 PM 22/07/2021  Lượt xem: 252
Ngày 20/7/2021, Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 30 năm 2021.

 03:09 PM 19/07/2021  Lượt xem: 674
Ngày 14/7/2021, Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

 10:10 AM 29/06/2021  Lượt xem: 520
Ngày 28 tháng 6 năm 2021, đồng chí Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT đã chủ trì Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 27 năm 2021

 08:35 AM 15/06/2021  Lượt xem: 353
Ngày 14/6/2021, Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 25 năm 2021.

 08:24 AM 09/06/2021  Lượt xem: 541
Ngày 02/6/2021, Đồng chí Hoàng Thị hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì cuộc làm việc với Vụ Tuyên truyền.

 08:10 AM 09/06/2021  Lượt xem: 120
Ngày 03/6/2021, Đồng chí Hoàng Thị hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì cuộc làm việc với Báo Dân tộc và phát triển.