Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì họp Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Ủy ban Dân tộc

03:51 PM 18/02/2022 |   Lượt xem: 8446 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, các Vụ, đơn vị chức năng đã báo cáo nội dung cụ thể về việc xây dựng Quy chế làm việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, kế hoạch chuyển đổi số 2021 - 2025; Quy chế Quản lý phòng máy chủ; triển khai cài đặt hệ điều hành máy tính có bản quyền; xây dựng hệ thống phòng họp không giấy tờ; duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử, phòng họp trực tuyến; tích hợp, vận hành hạ tầng chữ ký số theo yêu cầu thực tế; nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin kỹ năng số, phân tích, xử lý dữ liệu và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; đề xuất thành lập Ban Quản lý các dự án ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số…

Nhằm nâng cao hiệu quả công việc, UBDT đang triển khai các Dự án chuyển đổi số: Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; Nâng cấp khung kiến trúc Chính phủ 2.0; Xây dựng, phát triển nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ; Hệ thống thông tin bản đồ tích hợp dữ liệu điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội (KT-XH) 53 dân tộc thiểu số (DTTS); Cổng thông tin thành phần Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; phần mềm quản lý văn bản, điều hành tác nghiệp và máy chủ; Hệ thống máy chủ và lưu trữ điện tử; Hệ thống thông tin báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG; Phòng điều hành thông minh Chương trình MTQG; Hệ thống họp trực tuyến toàn quốc phục vụ Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG; Đường truyền chuyên biệt phục vụ hệ thống điều hành, hệ thống thông tin phục vụ Chương trình MTQG…

Kế hoạch, nội dung chuyển đổi số của UBDT được xây dựng công phu, bài bản, xây dựng hệ thống điều hành thông minh, có tính ứng dụng cao. Đây là bước phát triển, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác dân tộc trong giai đoạn mới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh khẳng định tầm quan trọng của việc thay đổi tư duy, chương trình hành động về chuyển đổi số trong lĩnh vực công tác dân tộc. Cho ý kiến về từng nội dung, giải pháp thực hiện từng công việc, các dự án cụ thể, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị các vụ, đơn vị rà soát lại toàn bộ công việc của giai đoạn 2021 - 2025, xây dựng kế hoạch năm 2022 để triển khai thực hiện chi tiết, có mục tiêu, lộ trình, sản phẩm cụ thể.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu, từng nhiệm vụ phải được nghiên cứu thật kỹ lưỡng, bảo đảm cơ sở pháp lý. Các vụ, đơn vị được giao nhiệm vụ phải thể hiện quyết tâm cao, tinh thần vào cuộc quyết liệt, nhanh chóng, khẩn trương; đội ngũ triển khai thực hiện phải am hiểu khoa học - kỹ thuật, được đào tạo, tập huấn bài bản; xây dựng bộ máy và cơ chế vận hành khoa học, hiệu quả, tiết kiệm...