02:00 PM 14/05/2024  Lượt xem: 828
Từ ngày 13-15/5/2024, tại TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 và nghiệp vụ thống kê xã hội, môi trường. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Thị Hà và Tổng Cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương đồng chủ trì Hội nghị.

 04:41 PM 07/05/2024  Lượt xem: 1235
Chiều 07/5, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Tổng cục Thống kê (TCTK) trang trọng tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác và chia sẻ dữ liệu, thông tin thống kê. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Thị Hà và Tổng Cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương đồng chủ trì Lễ ký kết. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo các vụ, đơn vị liên quan của hai cơ quan.

 08:54 AM 06/05/2024  Lượt xem: 1295
Ngày 4/5, tại Tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Hội đồng Dân tộc (HĐDT) của Quốc hội tiếp tục phiên họp toàn thể lần thứ 9 với nhiều nội dung như: thẩm tra Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, Thẩm tra Luật Phòng chống mua bán người (sửa đổi); Thẩm tra Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Thẩm tra Luật Địa chất và khoáng sản; cho ý kiến Kế hoạch, đề cương giám sát chuyên đề của HĐDT về: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ DTTS, giai đoạn 2016 - 2023”; đồng thời, cung cấp thông tin về việc lập Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Thông tin về Nghị quyết 969 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp của HĐDT, Ủy ban của Quốc hội.

 02:24 PM 04/05/2024  Lượt xem: 1054
Chiều 3/5, tại Tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã tổ chức khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 9 để thẩm tra, cho ý kiến một số nội dung thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, sẽ được Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh Thừa ủy quyền của Chính phủ tham dự phiên họp.

 09:43 PM 24/04/2024  Lượt xem: 1714
Sáng 24/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (CĐS), chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban với trọng tâm thảo luận về kinh tế số. Phiên họp kết nối trực tuyến toàn quốc từ trụ sở Chính phủ tới trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 03:32 PM 04/04/2024  Lượt xem: 2685
Ngày 04/4, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Bộ Nội vụ trang trọng tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Thị Hà và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đồng chủ trì Lễ ký kết. Tham dự buổi Lễ có đại diện các vụ, đơn vị liên quan thuộc UBDT và Bộ Nội vụ.

 08:38 AM 19/03/2024  Lượt xem: 3951
Ngày 18/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến về hoàn thiện văn bản đặt hàng đơn vị phát hành, hoàn thiện hồ sơ phương án giá ấn phẩm báo, tạp chí thực hiện Quyết định 752/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đặt hàng cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2023 - 2025.

 05:32 PM 13/03/2024  Lượt xem: 3380
Chiều 13/3, tại Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp giữa Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Hội đồng dân tộc của Quốc hội thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo, dự thảo Tờ trình Chính phủ về phân định miền núi, vùng cao. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr và Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Lâm Thành đồng chủ trì cuộc họp. Tham dự có đại diện của Văn phòng Chính phủ.

 10:40 PM 28/02/2024  Lượt xem: 3411
Chiều 28/02, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt nội dung hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gồm: "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam"" và "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc".