1 ngày trước  Lượt xem: 6
Dự án Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” hướng tới các nhóm đối tượng yếu thế, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo, nhằm hỗ trợ các nhóm đối tượng yếu thế dễ dàng tiếp cận hệ thống tư pháp, pháp luật Việt Nam.

 1 ngày trước  Lượt xem: 14
Trong 3 năm qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã có nhiều nỗ lực để triển khai các nghị quyết của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội trong việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS, MN).

 1 ngày trước  Lượt xem: 8
Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, từ thực tiễn của mình, nhiều địa phương đã tích cực huy động các nguồn lực xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo sinh kế giúp đồng bào vươn lên, bước đầu tạo đột phá trong phát triển kinh tế, góp phần giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo.

 03:43 PM 02/10/2018  Lượt xem: 149
Sáng ngày 02/10/2018 Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan. Ông Lý Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Pháp chế chủ trì Hội nghị. Ông Lê Minh Mạnh - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an và bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp là báo cáo viên tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc (Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III và Văn phòng đại diện TP. Hồ Chí Minh tham dự qua hệ thống họp trực tuyến của cơ quan).

 11:00 AM 27/06/2018  Lượt xem: 274
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã thuộc huyện nghèo, chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút tri thức trẻ về công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

 09:18 AM 14/06/2018  Lượt xem: 483
Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 25/2018/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 7/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.

 10:10 PM 11/06/2018  Lượt xem: 331
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.

 10:49 PM 08/06/2018  Lượt xem: 312
Chiều 8/6, tại trụ sở cơ quan, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo lần 01 Thông tư thay thế Thông tư 04/2014/TT-UBDT ngày 01/12/2014 của UBDT quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc. TS. Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện Lãnh đạo các vụ, đơn vị của UBDT và các thành viên Tổ soạn thảo.