LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (từ 20/11/2017 đến 24/11/2017)

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai
(20/11)

8h00

TT, PCN
Phan Văn Hùng

Dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Học viện Dân tộc

Học viện Dân tộc

 

Học viện Dân tộc

8h00

TT, PCN
Lê Sơn Hải

Dự kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và trao học bổng cho học sinh

Văn phòng UB

 

Tỉnh Thái Nguyên

9h00

BT, CNUB   
Đỗ Văn Chiến

Làm việc với đồng chí Bí thư Đảng ủy, đ/c Vụ trưởng Vụ TCCB về nội dung chuẩn bị họp Ban Cán sự Đảng Ủy ban

Vụ TCCB

- Đ/c Bí thư Đảng ủy; đ/c Vụ trưởng Vụ TCCB;

- Đ/c Phó Bí thư Đảng ủy; đ/c Chánh Văn phòng; đ/c Phó Chánh Văn phòng Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

Phòng họp nhà D

14h00

BT, CNUB   
Đỗ Văn Chiến

Họp Lãnh đạo Ủy ban về:

- Kiểm điểm các công việc liên quan đến công tác chuẩn bị “Lễ tuyên dương NCUT, NS, TT và DNTB người DTTS toàn quốc năm 2017” (những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện);

- Thông qua báo cáo của LĐUB báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (Chánh Văn phòng chuẩn bị nội dung).

Văn phòng UB và các Vụ: DTTS, TCCB, CSDT, Tuyên truyền, VPĐPCT135          

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Thủ trưởng, công chức tham mưu công tác tổ chức Lễ tuyên dương của  các Vụ: DTTS, TCCB, Tuyên truyền, CSDT, VPĐP CT135;

- Nhóm soạn thảo Báo cáo trung tâm;

- Lãnh đạo Văn phòng, công chức phòng HCTK, QTBV.

Hội trường nhà C

Thứ Ba
(21/11)

8h00

TT, PCN
Phan Văn Hùng

Dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Học liệu, Đại học Thái Nguyên Văn phòng Ủy ban   Thái Nguyên
10h00

TT, PCN
Lê Sơn Hải

Dự họp Ban Bí thư về tổng kết Chỉ thị số 68-CT/TW Văn phòng UB, Vụ ĐP III   Văn phòng Trung ương Đảng

14h00

TT, PCN
Phan Văn Hùng

Gặp mặt đoàn học viên lớp bồi dưỡng về CTDT cho cán bộ UBTW Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Học viện Dân tộc

Theo kế hoạch

Hội trường nhà C

Thứ Tư
(22/11)

9h00

TT, PCN
Phan Văn Hùng

Họp BCH Hội Cựu chiến binh cơ quan UBDT Văn phòng Hội CCB Các ủy viên BCH Hội Phòng họp nhà D

14h00

BT, CNUB    
 Đỗ Văn Chiến

Họp Ban Cán sự Đảng Ủy ban về công tác cán bộ

Văn phòng BCSĐ và ĐU, Vụ TCCB

- Các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng;

- Lãnh đạo Vụ TCCB, Văn phòng BCSĐ và ĐU; Văn phòng Ủy ban.

Phòng họp nhà D

Thứ Năm
(23/11)

8h30

TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

Duyệt phim tài liệu tuyên truyền về CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Vụ Tuyên truyền

- Đại diện Lãnh đạo: Vụ Tuyên truyền; VPĐPCT 135; đơn vị làm phim.

Phòng họp nhà B

Thứ Sáu
(24/11)

8h00

TT, PCN
 Đinh Quế Hải

Chủ trì ‘’Hội thảo kỹ thuật triển khai thực hiện Đề án 2214 của TTCP năm 2017 và cơ chế hoạt động của Ban đối tác phát triển vùng dân tộc thiểu số”

Vụ Hợp tác Quốc tế, Văn phòng Ủy ban

Theo Giấy mời

Khách sạn TQT, số 01 Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

14h00

TT, PCN
Lê Sơn Hải

Dự Hội thảo về một số nội dung cơ bản dự kiến đưa vào Luật Hỗ trợ, phát triển vùng DTTS và MN

Vụ Pháp chế

Theo Giấy mời

Nhà khách 299, Bộ Quốc phòng

16h00

BT, CNUB   
Đỗ Văn Chiến

Chủ trì Lễ trao Quyết định nghỉ hưu đối với đồng chí Nguyễn Văn Xuân, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ

Vụ Tổ chức Cán bộ

Theo Giấy mời

Hội trường nhà C

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 20/11/2017 đến 24/11/2017)

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2
(20/11)

Thứ 3
(21/11)

Thứ 4
(22/11)

Thứ 5
(23/11)

Thứ 6
(24/11)

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH (đang chờ cập nhật)

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ (đang chờ cập nhật)

Vụ trưởng
Nguyễn Văn Xuân

 

       
Phó Vụ trưởng
Lý Bình Huy
         
Phó Vụ trưởng
Lù Thị Lai
         
Phó Vụ trưởng
Phạm Thúc Thủy
         

VỤ PHÁP CHẾ (đang chờ cập nhật)

Vụ trưởng
Lý Anh Tuấn

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Phan Hồng Thủy

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Chí Tuấn

 

 

 

 

 

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phó Vụ trưởng - Phụ trách
Hà Việt Quân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Giải quyết công việc

Sáng: Hội thảo Công ước Quốc tế, Bộ Ngoại giao

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

THANH TRA 

Chánh Thanh tra
Hoàng Đức Thành

Sáng:  Dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Học viện Dân tộc

Chiều: Họp hội đồng TĐKT

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Chánh Thanh tra
Nghiêm Xuân Hán

Đi công tác Lai Châu

Đi công tác Lai Châu

Đi công tác Lai Châu

Đi công tác Lai Châu

Đi công tác Lai Châu

VĂN PHÒNG (đang chờ cập nhật)

VỤ TỔNG HỢP 

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

Giải quyết công việc

 

Sáng: Làm việc với các Vụ, đơn vị

Chiều: Giải quyết công việc 

Sáng: Làm việc với LĐUB

Chiều: Giải quyết công việc 

Sáng: Giải quyết công việc 

Chiều: Làm việc với các Vụ, đơn vị

8h00: Họp LĐUB

14h00: Họp LĐ Vụ

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Xây dựng báo cáo trung tâm phục vụ Lễ tuyên dương NCUT, doanh nhân tiêu biểu, nhân sỹ trí thức DTTS

Sáng: Giải quyết công việc 

Chiều: Chỉ đạo xây dựng BC kết quả công tác CĐ ĐH tháng 11 của UBDT

Sáng: Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình nước sạch và VSNT của UBDT

Chiều: Chỉ đạo xây dựng BC kết quả công tác CĐ ĐH năm 2017 của UBDT

Sáng: Chỉ đạo thực hiện Đề án đơn giản hoá chế độ báo cáo

Chiều:Giải quyết công việc 

Sáng: Chỉ đạo xây dựng BC kết quả công tác dân tộc tháng 11 của UBDT

Chiều: Họp LĐ Vụ

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn Đề tài cấp Bộ

Sáng: Tham dự Hội thảo “Chia sẻ kết quả điều tra thực trạng KT-XH 53 DTTS” (BQLDA nâng cao NL BĐG vùng DTTS)

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Chỉ đạo thực hiện Đề tài cấp Bộ

Sáng: Giải quyết công việc 

Chiều: Họp LĐ Vụ

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

Sáng: Giải quyết công việc

Đi kiểm tra Dự án BVMT tại địa phương (Hoà Bình, Sơn La)

Đi kiểm tra Dự án BVMT tại địa phương (Hoà Bình, Sơn La)

Đi kiểm tra Dự án BVMT tại địa phương (Hoà Bình, Sơn La)

Đi kiểm tra Dự án BVMT tại địa phương (Hoà Bình, Sơn La)

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh

Đi Công tác

Đi Công tác

Đi Công tác

Đi Công tác

Đi Công tác

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ TUYÊN TRUYỀN 

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

Sáng: Chủ trì Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Làm việc với VTV1, Đài Truyền hình VN về nội dung xây dựng phóng sự phục vụ Lễ tuyên dương NCUT, NSTT, DN tiêu biểu

Giải quyết công việc

Dự duyệt phim tài liệu về hoạt động giảm ngèo về thông tin

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Đi công tác Hòa Bình tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Làm việc với VTV1, Đài Truyền hình VN về nội dung xây dựng phóng sự phục vụ Lễ tuyên dương NCUT, NSTT, DN tiêu biểu Làm việc với Vụ Pháp chế về Kế hoach triển khai Quyết định 1163/QĐ-TTg Dự duyệt phim tài liệu về hoạt động giảm ngèo về thông tin

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

Chúc mừng Học vện Dân tộc nhân Ngày Nhà giáo VN 20/11

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I (đang chờ cập nhật)

Vụ trưởng
Nguyễn Quang Đức

 

   

 

 

Phó Vụ trưởng
Ma Thế Luận
         

Phó Vụ trưởng
Tráng A Dương

       

 

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Chủ trì Họp giao ban đầu tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Chỉ đạo xây dựng công tác điều hành năm 2017 của đơn vị

Chỉ đạo xây dựng công tác điều hành năm 2017 của đơn vị

 Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự Họp giao ban đầu tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự Họp giao ban đầu tuần

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Chỉ đạo xây dựng báo cáo kết quả CTDT tháng 11/2017của khu vực và của đơn vị Chỉ đạo xây dựng báo cáo kết quả CTDT tháng 11/2017của khu vực và của đơn vị

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III 

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

Sáng: Chủ trì Họp giao ban tuần 47

Chiều: Chỉ đạo góp ý bài phát biểu của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại lễ tuyên dương NCUT, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu DTTS toàn quốc năm 2017

Chỉ đạo báo cáo công tác xây dựng Đảng tháng 11/2017

Dự Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện CT 135 và các chính sách dân tộc, tổ chức tại TP Cần Thơ

Chỉ đạo hoàn thiện báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch công tác và dự toán NSNN năm 2017

Trưởng đoàn công tác nắm tình hình toàn diện công tác dân tộc năm 2017 tại tỉnh Vĩnh Long

Trưởng đoàn công tác nắm tình hình toàn diện công tác dân tộc năm 2017 tại tỉnh Vĩnh Long

 Phó Vụ trưởng
Lý Khon

Sáng: Dự Họp giao ban tuần 47

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phối hợp tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện CT 135 và các chính sách dân tộc, tổ chức tại TP Cần Thơ

Chỉ đạo phòng Địa Bàn dự thảo Báo cáo công tác dân tộc tháng 11/2017

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phan Văn Tợ

Sáng: Dự họp mặt Ngày Nhà giáo VN tại Trường Phổ thông DTNT Him Lam

Chiều: Chỉ đạo tổng hợp xếp hạng ứng dụng CNTT năm 2017; góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của UBDT

Nghỉ phép năm 2017

Nghỉ phép năm 2017

Tham gia đoàn công tác nắm tình hình toàn diện công tác dân tộc năm 2017 tại tỉnh Vĩnh Long

Chỉ đạo phòng Hành chính -TH dự thảo Báo cáo công tác dân tộc tháng 11/2017

Tham gia đoàn công tác nắm tình hình toàn diện công tác dân tộc năm 2017 tại tỉnh Vĩnh Long

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Phạm Tuấn Mạnh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Lưu Xuân Thủy

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 

Chánh Văn phòng
 Võ Văn Bảy

Chủ trì Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần

Đi công tác Cần Thơ

Đi công tác Cần Thơ

Đi công tác Cần Thơ

Đi công tác Cần Thơ

Phó Chánh Văn phòng 
Đặng Tiến Hùng

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng
 Nguyễn Thị Nga

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

HỌC VIỆN DÂN TỘC 

Quyền Giám đốc
Trần Trung

8h00: Chủ trì Lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của HVDT tại Hội trường tầng 3 nhà A

14h00: Tham dự cuộc họp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm với Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc và các đơn vị liên quan về rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Lễ tuyên dương NCUT, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu người DTTS toàn quốc năm 2017 tại 80 Phan Đình Phùng

8h30: Họp với Vụ Tổ chức cán bộ về thẩm định Đề án vị trí việc làm của HVDT tại 80 Phan Đình Phùng

15h00: Trưởng đoàn đưa học viên lớp Lào năm 2017 thăm và chào xã giao Lãnh đạo UBDT tại 80 Phan Đình Phùng

Sáng: Khám sức khoẻ định kỳ tại Hà Nội

14h00: Làm việc tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Bộ GD&ĐT tại 101 Trần Hưng Đạo

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai về kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng theo CT135 năm 2017 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

17h00: Làm việc với Thư ký khoa học và nhóm hành chính của Đề tài khoa học cấp quốc gia CTDT.02.16/16-20 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

8h30: Tham gia họp nhóm chuyên gia Đề tài khoa học xây dựng Luật hỗ trợ phát triển vùng DTTS & MN tại 80 Phan Đình Phùng

14h00: Tham dự Hội thảo khoa học xây dựng Luật hỗ trợ phát triển vùng DTTS & MN tại 145 Trích Sài

Phó Giám đốc
Ngô Quang Sơn

8h00: Dự Lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của HVDT tại Hội trường tầng 3 nhà A

Chiều: Giải quyết công việc

8h00: Làm việc tại Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng tại Hà Nội

14h00: Chủ trì họp Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2017 tại Hội trường tầng 3 nhà A

Đi công tác triển khai Dự án khoa học cấp quốc gia thuộc Chương trình NTM tại tỉnh Lâm Đồng

Đi công tác triển khai Dự án khoa học cấp quốc gia thuộc Chương trình NTM tại tỉnh Lâm Đồng

Đi công tác triển khai Dự án khoa học cấp quốc gia thuộc Chương trình NTM tại tỉnh Lâm Đồng

Phó Giám đốc
Trịnh Quang Cảnh

8h00: Dự Lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của HVDT tại Hội trường tầng 3 nhà A

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

15h00: Tham dự đoàn đưa học viên lớp Lào năm 2017 thăm và chào xã giao Lãnh đạo UBDT tại 80 Phan Đình Phùng

8h30: Chủ trì họp Hội đồng nghiệm thu Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2017 tại Hội trường tầng 3 nhà A

14h00: Giảng bài lớp Lào năm 2017 tại Hội trường nhà C

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Dự buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai về kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng theo CT135 năm 2017 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

Sáng: Giải quyết công việc

16h00: Tham dự buổi trao Quyết định nghỉ hưu cho Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, UBDT tại 80 Phan Đình Phùng

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

8h00: Dự Lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của HVDT tại Hội trường tầng 3 nhà A

Chiều: Giải quyết công việc

8h30: Chủ trì họp Hội đồng nghiệm thu Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2017 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

Chiều: Giải quyết công việc

8h30: Chủ trì họp Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2017 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

Chiều: Giải quyết công việc

8h30: Giảng bài lớp Lào năm 2017 tại Hội trường nhà C

14h00: Dự buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai về kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng theo CT135 năm 2017 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Họp triển khai kế hoạch thực hiện Đề tài khoa học cấp quốc gia CTDT.22.17/16-20 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

TRUNG TÂM THÔNG TIN

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

8h00: Dự lễ kỷ niệm 20/11 tại Học viện Dân tộc

14h30: Chủ trì Họp CBCC TTTT

Sáng: Dự Hội thảo "Chia sẻ kết quả điều tra thực trạng KTXH 53 DTTS năm 2015 từ góc độ giới"

14h00: Chi Ủy họp cùng Ban kiểm tra Đảng ủy

Đi công tác

Đi công tác

Đi công tác

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

Sáng: Giải quyết công việc

14h30: Họp CBCC TTTT

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải

Sáng: Giải quyết công việc

14h30: Họp CBCC TTTT

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

Sáng: Chủ trì Họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Chủ trì Họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Duyệt đề cương Tạp chí Dân tộc số tháng 12

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

Sáng: Dự Họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Dự Họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN 

Phó Tổng Biên tập Phụ trách
Lê Công Bình

Đi công tác

Đi công tác

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Giao ban Ban Biên tập, Sinh hoạt khối nội dung 

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Văn Phong

Sáng: Dự lễ kỷ niệm 20/11 tại Học viện Dân tộc

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giao ban Báo chí TW

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Giao ban Ban Biên tập, Sinh hoạt khối nội dung 

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

Nghỉ phép

Dự Hội thảo Vụ DTTS

 

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Giao ban Ban Biên tập, Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Phó Giám đốc Phụ trách
Bùi Thiện Lạc

8h00: Dự Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của Học viện Dân tộc

14h00: Chủ trì Họp giao ban Nhà khách Dân tộc (Trưởng, phó các đơn vị cùng dự)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc