LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (từ 19/06/2017 đến 23/06/2017)

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai

Ngày 19/6/2017

 

BT, CNUB

Đỗ Văn Chiến

Tham dự Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 22/5/2017 đến ngày 20/6/2017)

 

 

Phòng họp Quốc hội

8h00

BT, CNUB

Đỗ Văn Chiến

Hội ý Lãnh đạo Ủy ban

 

Văn phòng Ủy ban

 

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Đại diện Lãnh đạo Vụ Tổng hợp, Vụ KHTC, Vụ CSDT, Vụ ĐPI.

- Lãnh đạo Văn phòng và công chức phòng HCTK.

 

Phòng họp nhà D

14h00

TT,PCN

Đinh Quế Hải

Đi công tác tỉnh Thanh Hóa

Vụ ĐPI

Theo Kế hoạch

Tỉnh Thanh Hóa

14h00

TT, PCN

Lê Sơn Hải

Chúc mừng Báo Nhân dân, Đài tiếng nói Việt Nam nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6

Vụ Tuyên truyền

 

Trụ sở Báo Nhân dân, Đài tiếng nói Việt Nam

17h00

TT, PCN

Phan Văn Hùng

Tiếp đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Khánh Hòa

VPUB, Vụ DTTS

 

Nhà khách 37, Hùng Vương

 

TT, PCN

Nông Quốc Tuấn

Trưởng đoàn kiểm tra nắm tình hình thực hiện CTMTQG giảm nghèo; công tác dân tộc và kết quả thực hiện các chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm 2017

Vụ ĐPII

Theo Kế hoạch

Tỉnh Lâm Đồng

Thứ Ba

Ngày 20/6/2017

 

TT, PCN

Nông Quốc Tuấn

Trưởng đoàn kiểm tra nắm tình hình thực hiện CTMTQG giảm nghèo; công tác dân tộc và kết quả thực hiện các chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm 2017

Vụ ĐPII

Theo Kế hoạch

Tỉnh Lâm Đồng

 

TT, PCN

Hà Hùng

Kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc năm 2017 tại tỉnh Bình phước

Văn phòng đại diện TP HCM

Theo Kế hoạch

Tỉnh Bình Phước

8h30

TT,PCN

Đinh Quế Hải

Làm việc với UBND huyện Bá Thước và 01 xã về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm 2017.

Vụ ĐPI

Theo Kế hoạch

Tỉnh Thanh Hóa

8h30

TT, PCN

Lê Sơn Hải

Làm việc với Vụ KH-TC, BQL các dự án đầu tư xây dựng và các đơn vị tư vấn, xây dựng về việc đôn đốc thực hiện TBKL của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban về tiến độ xây dựng dự án Trụ sở UBDT

Vụ KH-TC, BQL các dự án đầu tư xây dựng

Lãnh đạo Vụ KH-TC, BQL các dự án đầu tư xây dựng và đại diện các đơn vị tư vấn, xây dựng.

Phòng họp nhà D

Thứ Tư

Ngày 21/6/2017

 

TT, PCN

Nông Quốc Tuấn

Trưởng đoàn kiểm tra nắm tình hình thực hiện CTMTQG giảm nghèo; công tác dân tộc và kết quả thực hiện các chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm 2017

Vụ ĐPII

Theo Kế hoạch

Tỉnh Đắk Lắk

 

TT, PCN

Hà Hùng

Kiểm tra việc thực hiện chính sách Dân tộc, công tác Dân tộc năm 2017 tại tỉnh Bình phước

 

Văn phòng đại diện TP HCM

 Theo Kế hoạch

Tỉnh Bình phước

14h00

BT, CNUB

Đỗ Văn Chiến

Dự Hội thảo về tăng cường công tác cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số 

Vụ TCCB

 

Phòng họp Tân Trào, tầng 2 tòa nhà hội trường Quốc Hội

8h00

TT,PCN

Đinh Quế Hải

Trao đổi với đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa và một số Sở, ban, ngành liên quan về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm 2017

Vụ ĐPI

Theo Kế hoạch

Tỉnh Thanh Hóa

Thứ Năm

Ngày 22/6/2017

10h30

BT, CNUB

Đỗ Văn Chiến

Tiếp xã giao bà Luise Chamberlain, Giám đốc Quốc gia UNDP tại Việt Nam. Vụ HTQT, VPUB, BQL tiểu Dự án PRPP

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Vụ HTQT;

- Đại diện lãnh đạo Ban quản lý tiểu Dự án PRPP.

Phòng họp nhà D

 

TT, PCN

Nông Quốc Tuấn

Trưởng đoàn kiểm tra nắm tình hình thực hiện CTMTQG giảm nghèo; công tác dân tộc và kết quả thực hiện các chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm 2017

Vụ ĐPII

Theo Kế hoạch

Tỉnh Đắk Lắk

8h00

TT, PCN

Hà Hùng

Chủ trì Hội nghị Giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2017 khu vực 9 tỉnh miền Đông Nam Bộ

Văn phòng đại diện TP HCM

Theo giấy mời

TP Hồ Chí Minh

8h00

TT, PCN

 Phan Văn Hùng

Dự Hội thảo về hệ thống hóa, phân tích các nghiên cứu về xung đột dân tộc trong khu vực và trên thế giới từ năm 1990 đến nay

 

 

Viện Triết học, 59 Láng Hạ,Ba Đình, Hà Nội

8h00

TT,PCN

Đinh Quế Hải

Chủ trì Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2017 khu vực 24 tỉnh, thành phố phía Bắc

Vụ ĐPI

Theo Giấy mời

Tỉnh Thanh Hóa

14h00

TT, PCN

Lê Sơn Hải

Dự lễ phát động “Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp” giai đoạn 2017-2020     Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

14h00

TT, PCN

 Phan Văn Hùng

Họp Hội đồng xác định nhiệm vụ khoa học năm 2018 của UBDT

Vụ Tổng hợp

Thành viên Hội đồng

Phòng họp nhà D

Thứ Sáu

Ngày 23/6/2017

8h00

BT, CNUB

Đỗ Văn Chiến

Họp về chuẩn bị Hội thảo xác định thành phần dân tộc

Học viện Dân tộc

- TT, PCN Phan Văn Hùng

- Ban Giám đốc Học viện Dân tộc;

- Đại diện lãnh đạo: Vụ Tổng hợp, Vụ DTTS

- Viện nghiên cứu văn hóa dân tộc - Học viện Dân tộc

Phòng họp nhà D

8h00

TT, PCN

Nông Quốc Tuấn

Chủ trì giao ban công tác dân tộc 10 tỉnh khu vực Miền Trung - Tây Nguyên 6 tháng đầu năm 2017

Vụ ĐPII

Theo Giấy mời

Tỉnh Đắk Lắk

14h00

TT, PCN

 Phan Văn Hùng

Họp về triển khai Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS trong thời kỳ mới. Vụ TCCB, Học viện DT

- Lãnh đạo Vụ TCCB;

- Đại diện Ban Giám đốc Học viện Dân tộc

Phòng họp nhà D

Thứ Bảy

Ngày 24/6/2017

8h00

TT, PCN

Phan Văn Hùng

Dự Hội nghị quốc gia Thái học Việt Nam lần thứ VIII (24-25/6/2017)

 

Theo Giấy mời

Tỉnh Nghệ An

9h00

TT, PCN

Lê Sơn Hải

Dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia     Nhà hát lớn, Hà Nội

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 19/6/2017 đến 23/6/2017)

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2  
19/6/2017

Thứ 3
20/6/2017

Thứ 4
21/6/2017

Thứ 5
22/6/2017

Thứ 6
23/6/2017

VĂN PHÒNG ĐPCT 135

Chánh Văn phòng
Võ Văn Bảy

Công tác Tây Nguyên

Công tác Tây Nguyên

Công tác Tây Nguyên

Công tác Tây Nguyên

Công tác Tây Nguyên
Phó Chánh Văn phòng
Đặng Tiến Hùng
Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Thị Nga
Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải


 

Sáng: Chủ trì họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT;

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự).

Giải quyết công việc.

Cả ngày: Đón tiếp Lãnh đạo Ủy ban, Lãnh đạo các Vụ, đơn vị trong Ủy ban, các đơn vị bạn đến Chúc mừng ngày 21/6.

Sáng: Giải quyết công việc;

Chiều: Làm việc với phòng Thư ký Tòa soạn.

 

Sáng: Duyệt đề cương Tạp chí Dân tộc số tháng 7 năm 2017;

Chiều: Giải quyết công việc.

 

 

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

 

Sáng: Tham dự họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT;

Chiều: Tham dự họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự).

Giải quyết công việc

Cả ngày: Đón tiếp Lãnh đạo Ủy ban, Lãnh đạo các Vụ, đơn vị trong Ủy ban, các đơn vị bạn đến Chúc mừng ngày 21/6.

 

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Phó Giám đốc
Bùi Thiện Lạc

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc (Trưởng, Phó các đơn vị cùng dự).

Giải quyết công việc.

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc.

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc.

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh

Giải quyết công việc.

Giải quyết công việc.

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

Đi Công tác

Đi Công tác

Đi Công tác

Đi Công tác Đi Công tác

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

Giải quyết công việc.

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên
Giải quyết công việc. Giải quyết công việc. Giải quyết công việc. Giải quyết công việc. Giải quyết công việc.

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

Đi  kiểm tra thực hiện CSDT, công tác Dân tộc tại tỉnh Lâm Đồng

Đi  kiểm tra thực hiện CSDT, công tác Dân tộc tại tỉnh Lâm Đồng

Đi  kiểm tra thực hiện CSDT, công tác Dân tộc tại tỉnh Đăk Lăk.

Đi  kiểm tra thực hiện CSDT, công tác Dân tộc tại tỉnh Đăk Lăk.

Dự Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2017  khu vực Miền Trung- Tây Nguyên tại TP. Buôn Ma Thuột.

 

Phó Vụ trưởng
 Y Dẫn Êban

Chuẩn bị các nội dung liên quan phục vụ Hội nghị giao ban.

Chuẩn bị các nội dung liên quan phục vụ Hội nghị giao ban.

Chuẩn bị các nội dung liên quan phục vụ Hội nghị giao ban.

Chuẩn bị các nội dung liên quan phục vụ Hội nghị giao ban.

Dự Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2017  khu vực Miền Trung- Tây Nguyên tại TP. Buôn Ma Thuột.

Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An

Chuẩn bị các nội dung liên quan phục vụ Hội nghị giao ban

Chuẩn bị các nội dung liên quan phục vụ Hội nghị giao ban Chuẩn bị các nội dung liên quan phục vụ Hội nghị giao ban Chuẩn bị các nội dung liên quan phục vụ Hội nghị giao ban Dự Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2017  khu vực Miền Trung- Tây Nguyên tại TP. Buôn Ma Thuột.

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN

Phó Tổng Biên tập- Phụ trách
Lê Công Bình

Giải quyết công việc

- Sáng: Khai mạc giải thi đấu, giao lưu thể thao tại Phòng Bóng bàn, UBDT

-Chiều:: Giải quyết công việc

 

- Sáng:  Gặp mặt ngày Báo chí cách mạng Việt Nam tại Tòa soạn

-Chiều:   Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 

Phó Tổng Biên tập Nguyễn Văn Phong

Giải quyết công việc

Sáng: Khai mạc giải thi đấu, giao lưu thể thao tại Phòng Bóng bàn, UBDT

-Chiều: Giải quyết công việc

 

Sáng:  Gặp mặt ngày Báo chí cách mạng Việt Nam tại Tòa soạn

-Chiều:   Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

Học an ninh quốc phòng đối tượng 2

Học an ninh quốc phòng đối tượng 2

 

Học an ninh quốc phòng đối tượng 2

 

Học an ninh quốc phòng đối tượng 2

 

Học an ninh quốc phòng đối tượng 2

 

VỤ TỔNG HỢP

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

- Sáng: Họp giao ban LĐUB

- Chiều: Họp LĐ Vụ

Giải quyết công việc tại Vụ

-Giải quyết công việc tại Vụ

Giải quyết công việc tại Vụ

Giải quyết công việc tại Vụ

 

 

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

- Sáng: dự hội thảo về công tác tôn giáo do Bộ Nội vụ tổ chức

- Chiều: Họp LĐ Vụ

Chỉ đạo hoàn thiện BC kiểm điểm công tác CĐ ĐH 6 tháng đầu năm 2017 của UBDT

- Giải quyết công việc

 

Tham dự Hội nghị giao ban CTDT tại Thanh Hoá

Tham dự Hội nghị giao ban CTDT tại Thanh Hoá

Chỉ đạo xây dựng BC sơ kết CTDT 6 tháng đầu năm 2017 của UBDT

 

Phó Vụ trưởn
Nguyễn Cao Thịnh

- Sáng: Chỉ đạo thực hiện đề tài cấp bộ năm 2017

- Chiều: Họp LĐ Vụ

Chỉ đạo thực hiện đề tài cấp bộ năm 2017

 

Họp chuẩn bị tổ chức Hội thảo các thành phần Dân tộc

 

Chỉ đạo tham mưu thành lập các hội đồng tuyền chọn nhiệm vụ cấp Bộ năm 2018

 

Chỉ đạo thực hiện đề tài cấp bộ năm 2017

 

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

Tham gia đoàn công tác của TT, PCN Nông Quốc Tuấn đi kiểm tra và sơ kết công tác dân tộc 6 tháng Tham gia đoàn công tác của TT, PCN Nông Quốc Tuấn đi kiểm tra và sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm tại các tỉnh Miền trung – Tây nguyên Tham gia đoàn công tác của TT, PCN Nông Quốc Tuấn đi kiểm tra và sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm tại các tỉnh Miền trung – Tây nguyên Tham gia đoàn công tác của TT, PCN Nông Quốc Tuấn đi kiểm tra và sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm tại các tỉnh Miền trung – Tây nguyên Tham gia đoàn công tác của TT, PCN Nông Quốc Tuấn đi kiểm tra và sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm tại các tỉnh Miền trung – Tây nguyên

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

Chủ trì họp giao ban tuần 25

Dự Lễ Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia do Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ tổ chức.

Chỉ đạo chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2017

Chỉ đạo chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2017

Chỉ đạo chuẩn bị nội dung tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tổng kết 25 năm thực hiện Chỉ thị 68-CT/TW

Phó Vụ trưởng
Lý Khon

 

Dự họp giao ban tuần 25

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Trưởng đoàn công tác nắm tình hình toàn diện lĩnh vực công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2017 tại thành phố Cần Thơ

Trưởng đoàn công tác nắm tình hình toàn diện lĩnh vực công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2017 tại thành phố Cần Thơ

Phó Vụ trưởng
Phan Văn Tợ

 

- Dự họp  giao ban tuần 25

Nghiên cứu thực hiện văn bản về công tác Đảng

Chỉ đạo công tác tổ chức hội nghị, hội thảo

Giải quyết công việc

 

Chỉ đạo báo cáo tuần 25 

HỌC VIỆN DÂN TỘC

Q. Giám đốc
Trần Trung

-8h30’:Chủ trì Hội ý tuần 26 với Các Phó Giám đốc, Lãnh đạo Văn phòng, Phòng Tổ chức CB, Phòng KHTV, Phòng CTCT và HSSV tại Phòng họp tầng 3, Nhà A

-14h00': Chủ trì Tọa đàm khoa học Đề tài cấp quốc gia CTDT.16.02/16-20 tại Học viện Chính trị khu vực 1

-8h30’: Làm việc với Quỹ NAFOSTED của Bộ KHCN về kiểm tra tình hình và tiến độ thực hiện Đề tài VI2.1-2013.18 tại Phòng họp tầng 3, Nhà A

-14h: Chủ trì họp về kết quả công tác kiểm kê tài sản của Học viện tại Phòng họp tầng 3, nhà A

- 8h: Làm việc với Vụ KHTC về dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án xây dựng Học viện Dân tộc tại 80 Phan Đình Phùng. 

- 14h: Chủ trì sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 của Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin và Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử tại Phòng họp tầng 3, nhà A.

- 16h: Họp chuẩn bị hội thảo Đề án 402.

- 8h30’: Họp với lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc, Vụ HTQT về Đề án khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số tại 80 Phan Đình Phùng.

.- 14h: Họp với Văn phòng các chương trình trọng điểm quốc gia tại Bộ Khoa học và Công nghệ CTDT.16.02/16-20 tại Học viện Chính trị khu vực 1

- 8h30’: Tham dự họp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Vụ liên quan về tổ chức các Hội thảo xác định thành phần dân tộc ở Việt Nam tại 80 Phan Đình Phùng.

-14h: Chủ trì họp cơ quan lấy ý kiến về việc nâng lương thường xuyên quý II/2017 cho công chức, viên chức, người lao động của Học viện tại Phòng họp tầng 3, Nhà A.

-15h: Chủ trì sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính và Ban chỉ đạo dân chủ cơ sở; họp Liên tịch về công tác cán bộ tại phòng họp tầng 3, nhà A.

Phó Giám đốc
Ngô Quang Sơn

-8h30’: Tham gia Hội ý tuần 26 với Ban Giám đốc, Lãnh đạo Văn phòng, Phòng Tổ chức CB, Phòng KHTV, Phòng CTCT và HSSV tại Phòng họp tầng 2, Nhà A

- 14h00': Họp tại Trường Đại học sư phạm Hà Nội

-8h30’: Làm việc với Quỹ NAFOSTED của Bộ KHCN về kiểm tra tình hình và tiến độ thực hiện Đề tài VI2.1-2013 tại Phòng họp tầng 3, Nhà A

-14h00: Tham dự họp về kết quả công tác kiểm kê tài sản của Học viện tại Phòng họp tầng 3, nhà A

 

-8h30’: Tham dự sinh hoạt khoa học của Nhóm nghiên cứu Nhân học và văn hóa dân tộc về chủ đề “Phương pháp tiếp cận nhân học đối với vấn đề dân tộc” tại Phòng họp tầng 3, nhà A

-14h: Tham dự họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 của Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin và Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử tại Phòng họp tầng 3, nhà A.

 

-8h00’: Giải quyết công việc .

-14h: Làm việc với Văn phòng Chương trình Nông thôn mới tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- 8h30’: Tham dự họp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Vụ liên quan về tổ chức các Hội thảo xác định thành phần dân tộc ở Việt Nam tại 80 Phan Đình Phùng.

-14h: Tham dự họp cơ quan lấy ý kiến về việc nâng lương thường xuyên quý II/2017 cho công chức, viên chức, người lao động của Học tại Phòng họp tầng 3, Nhà A.

-15h: Tham dự họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính và Ban chỉ đạo dân chủ cơ sở; họp Liên tịch về công tác cán bộ tại phòng họ tầng 3 nhà A.

 

Phó Giám đốc
Trịnh Quang Cảnh

 

-8h30’: Tham gia Hội ý tuần 26 với Ban Giám đốc, Lãnh đạo Văn phòng, Phòng Tổ chức CB, Phòng KHTV, Phòng CTCT và HSSV tại Phòng họp tầng 2, Nhà A.

-14h: Giải quyết công việc

-8h: Làm việc về đề tài “Hệ thống hóa,  đánh giá các nghiên cứu về chính sách dân tộc từ 1986 đến nay” tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

- 14h00’: Làm việc với Vụ Hợp tác quốc tế về kế hoạch tổ chức lớp Lào và lớp Campuchia năm 2017 tại 80 Phan Đình Phùng.

 -8h30’: Chủ trì sinh hoạt khoa học của Nhóm nghiên cứu Nhân học và văn hóa dân tộc về chủ đề “Phương pháp tiếp cận nhân học đối với vấn đề dân tộc” tại Phòng họp tầng 3, nhà A.

-14h: Tham gia họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 của Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin và Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử với Q.Giám đốc, thành viên BCĐ ứng dụng CNTT, thành viên BBT Cổng TTĐT tại Phòng họp tầng 3, nhà A.

-16h: Họp chuẩn bị Đề án 402

 

-8h: Giải quyết công việc.

-14h: Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2018 của Uỷ ban Dân tộc tại 80 Phan Đình Phùng.

 

- 8h30’: Tham dự họp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Vụ liên quan về tổ chức các Hội thảo xác định thành phần dân tộc ở Việt Nam tại 80 Phan Đình Phùng.

-14h: Tham dự họp cơ quan lấy ý kiến về việc nâng lương thường xuyên quý II/2017 cho công chức, viên chức, người lao động của Học viện tại Phòng họp tầng 3, Nhà A.

-15h: Tham dự họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính và Ban chỉ đạo dân chủ cơ sở; họp Liên tịch về công tác cán bộ tại phòng họp tầng 3 nhà A.

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

-8h: Học lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 2 tại Học viện Chính trị Bộ QP.

-10h: Dự họp Chi bộ khối Phòng số 2 tại phòng làm việc.

- 14h: Học lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 2 tại Học viện Chính trị Bộ QP

- Học lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 2 tại Học viện Chính trị Bộ QP.

- 8h: Học lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 2 tại Học viện Chính trị Bộ QP.

- 14h: Giảng chuyên đề 8 cho lớp Chuyên viên chính tại Phòng họp nhà C.

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 2 tại Học viện Chính trị Bộ QP.

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 2 tại Học viện Chính trị Bộ QP.

VỤ PHÁP CHẾ

Vụ trưởng
Lý Anh Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng Phan Hồng Thủy

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng Nguyễn Chí Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc