LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (từ 21/8/2017 đến 25/8/2017)

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị Thành phần tham dự Địa điểm

Thứ Hai
(21/8)

8h00

BT, CNUB
Đỗ Văn Chiến

Hội ý Lãnh đạo Ủy ban

Văn phòng UB

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Đại diện Lãnh đạo: Vụ Tổng hợp, Vụ KHTC, Vụ DTTS, Vụ TCCB, Vụ Tuyên truyền; Trưởng ban QL các dự án ĐTXD

- Lãnh đạo đạo Văn phòng và công chức phòng HCTK.

Hội trường nhà C

15h00

TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

Hội nghị Giao ban báo chí quý III và triển khai ký hợp đồng năm 2017 thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg

Vụ Tuyên truyền; Vụ KHTC

Theo Giấy mời

Trụ sở Báo Công Thương

17h00

TT, PCN
Hà Hùng

Tiếp Đoàn Đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Lai Châu

Văn phòng UB, Vụ Dân tộc thiểu số

Theo Kế hoạch

Nhà khách 299 Bộ Quốc phòng

Thứ Ba
(22/8)

06h30

BT, CNUB
Đỗ Văn Chiến

Đi công tác tại tỉnh Nghệ An (từ ngày 22/8 đến ngày 24/8/2017)

Văn phòng UB; các Vụ: CSDT, KHTC, TH; VP135

Theo Kế hoạch

Tỉnh Nghệ An

08h00

TT, PCN
Lê Sơn Hải

Họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật  

Trụ sở Chính phủ

13h00

TT, PCN
Phan Văn Hùng

Đi công tác tỉnh Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh (từ ngày 22/8 đến ngày 25/8/2017)

Trung tâm Thông tin

Theo Kế hoạch

Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh

19h30

TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

Dự Lễ tuyên dương thiếu nhi các dân tộc toàn quốc, lần thứ III-2017  

Nhà hát Âu Cơ, TP Hà Nội

Thứ Tư
(23/8)

08h00

TT, PCN
Nông Quốc Tuấn

Làm việc với đoàn giám sát Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Văn phòng BCSĐ và ĐU

- Ủy viên BCH Đảng ủy;

- Ủy viên UBKT Đảng ủy;

- Đại diện các Chi bộ được giám sát.

Hội trường nhà C

Thứ Năm
(24/8) 

TT, PCN
Lê Sơn Hải

Đi công tác tại tỉnh Quảng Bình (từ ngày 24/8 đến ngày 25/8/2017)

Văn phòng UB 

Tỉnh Quảng Bình

Thứ Sáu
(25/8)

08h30

TT, PCN
Đinh Quế Hải

Làm việc với Vụ HTQT về công tác chuẩn bị đón các đoàn đại biểu cấp cao của Thái Lan và Lào

Vụ HTQT, Văn phòng UB

Lãnh đạo Vụ HTQT và cán bộ có liên quan

Phòng họp nhà B

10h00

BT, CNUB
Đỗ Văn Chiến

Làm việc với Đại sứ Ailen

Văn phòng Điều phối CT 135

Theo Kế hoạch được phê duyệt

Phòng họp nhà D

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 21/8/2017 đến 25/8/2017)

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2  
21/8/2017

Thứ 3
22/8/2017

Thứ 4
23/8/2017

Thứ 5
24/8/2017

Thứ 6
25/8/2017

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh

 Giải quyết công việc

 Giải quyết công việc

 Giải quyết công việc

 Giải quyết công việc

 Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

Giải quyết công việc

 Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc  Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Phó Giám đốc Phụ trách
Bùi Thiện Lạc

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc (Trưởng, Phó các đơn vị cùng dự).

Chỉ đạo chung về công tác đón tiếp, phục vụ đoàn Đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Lai Châu; tỉnh Thái Nguyên và tham dự Buổi gặp mặt của Lãnh đạo Ủy ban với Đoàn.

 Giải quyết công việc

 Giải quyết công việc

 Giải quyết công việc

 Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc.

 Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc  Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc.

Chỉ đạo công tác đón tiếp, phục vụ đoàn Đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Lai Châu; tỉnh Thái Nguyên.
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

Nghỉ phép năm 2017

 Nghỉ phép năm 2017

 Nghỉ phép năm 2017

 Nghỉ phép năm 2017

 Nghỉ phép năm 2017

Phó Vụ trưởng
Lý Khon

Chủ trì họp giao ban tuần 34

Tiếp Đoàn người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Cà Mau giao lưu, học tập kinh nghiệm tại TP Cần Thơ

Chỉ đạo Phòng Địa Bàn báo cáo công tác dân tộc tháng 8/2017 Chỉ đạo Phòng Địa Bàn nắm tình hình và báo cáo công tác an ninh chính trị, trật tự xã hội vùng DTTS và miền núi (theo công văn 481/UBDT-TT ngày 30/5/2017).

Chỉ đạo báo cáo tuần 34

Chỉ đạo hoàn thiện báo cáo công tác dân tộc tháng 8/2017

Phó Vụ trưởng
Phan Văn Tợ

Dự họp giao ban tuần 34;

Chủ trì báo cáo công tác xây dựng Đảng tháng 8/2017

Tiếp Đoàn người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Cà Mau giao lưu, học tập kinh nghiệm tại TP Cần Thơ

Chỉ đạo phòng HC-TH báo cáo công tác dân tộc tháng 8/2017

Nghỉ phép năm 2017

Nghỉ phép năm 2017

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Chủ trì họp giao ban.

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Chỉ đạo xây dựng báo cáo kết quả CTDT tháng 8/2017 của khu vực và của đơn vị.

Chỉ đạo, báo cáo kết quả CTDT tháng 8/2017 của khu vực và của đơn vị.

     Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp giao ban.

Đi dự phỏng vấn tại  Hà Nội chuẩn bị đi công tác tại nước CHLB Đức. Đi dự phỏng vấn tại  Hà Nội chuẩn bị đi công tác tại nước CHLB Đức. Đi dự phỏng vấn tại  Hà Nội chuẩn bị đi công tác tại nước CHLB Đức.

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp giao ban.

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN

Phó Tổng Biên tập- Phụ trách
Lê Công Bình

- Sáng:  Giải quyết công việc

- Chiều:   Dự Hội nghị giao ban Quý III

Giải quyết công việc

- Sáng:  Giải quyết công việc

- Chiều:   Giao ban Ban Biên tập Sinh hoạt khối nội dung

 Giải quyết công việc

 Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập Nguyễn Văn Phong

Giải quyết công việc - Sáng: Dự giao ban báo chí TW Chiều: Giải quyết công việc

- Sáng:  Giải quyết công việc

- Chiều:   Giao ban Ban Biên tập, Sinh hoạt khối nội dung .

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

- Sáng:  Giải quyết công việc

- Chiều:   Giao ban Ban Biên tập, Sinh hoạt khối nội dung .

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ TUYÊN TRUYỀN

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

Sáng: Họp Lãnh đạo 2 Vụ TT, Pháp chế triển khai QĐ 1163/QĐ-TTg của TTCP.

Chiều: Hội ý lãnh đạo Vụ

Xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai QĐ 1163/QĐ-TTg của TTCP

Giải quyết công việc chuyên môn

 Làm việc với TT, PCN Nông Quốc Tuấn về triển khai QĐ 1163/QĐ-TTg của TTCP.

 Tiếp đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Nghệ An

Phó Vụ trưởng
Hoàng Xuân Định

Sáng: Họp Lãnh đạo 2 Vụ TT, Pháp chế triển khai QĐ 1163/QĐ-TTg của TTCP.

Chiều: Hội ý lãnh đạo Vụ

Giải quyết công việc chuyên môn Giải quyết công việc chuyên môn Giải quyết công việc chuyên môn Giải quyết công việc chuyên môn
Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

Sáng: Họp Lãnh đạo 2 Vụ TT, Pháp chế triển khai QĐ 1163/QĐ-TTg của TTCP.

Chiều: Hội ý lãnh đạo Vụ

Xây dự thảo dựng văn bản hướng dẫn triển khai QĐ 1163/QĐ-TTg của TTCP Giải quyết công việc chuyên môn Làm việc với TT, PCN Nông Quốc Tuấn về triển khai QĐ 1163/QĐ-TTg của TTCP. Giải quyết công việc chuyên môn
Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

Sáng: Họp Lãnh đạo 2 Vụ TT, Pháp chế triển khai QĐ 1163/QĐ-TTg của TTCP.

Chiều: Hội ý lãnh đạo Vụ

Xây dựng Tờ trình xin ý kiến lãnh đạo Ủy ban về triển khai QĐ 1163/QĐ-TTg của TTCP Giải quyết công việc chuyên môn Làm việc với TT, PCN Nông Quốc Tuấn về triển khai QĐ 1163/QĐ-TTg của TTCP. Giải quyết công việc chuyên môn
Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

Sáng: Họp Lãnh đạo 2 Vụ TT, Pháp chế triển khai QĐ 1163/QĐ-TTg của TTCP.

Chiều: Hội ý lãnh đạo Vụ

Giải quyết công việc chuyên môn Giải quyết công việc chuyên môn Làm việc với TT, PCN Nông Quốc Tuấn về triển khai QĐ 1163/QĐ-TTg của TTCP. Giải quyết công việc chuyên

TRUNG TÂM THÔNG TIN

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

Sáng: Họp giao ban CBCC

Chiều: Họp Tổ Soạn thảo Đề án

Đi công tác

Đi công tác

Đi công tác

Đi công tác


Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

Sáng: Họp giao ban CBCC

Chiều: Họp Tổ Soạn thảo Đề án

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Đi công tác Đi công tác

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải

Sáng: Họp giao ban CBCC

Chiều: Họp Tổ Soạn thảo Đề án

Đi công tác  Đi công tác Đi công tác Đi công tácHỌC

HỌC VIỆN DÂN TỘC

Q. Giám đốc
Trần Trung

 

8h30’: Chủ trì Hội ý công tác tuần 35 tại Phòng họp tầng 2 nhà A.

14h00’: Giải quyết công việc

8h30’: Làm việc về kết quả tự kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; tiền lương, bảo hiểm; cải cách hành chính; thi đua khen thưởng tại Phòng họp tầng 2 nhà A.

14h00’: Giải quyết công việc

 

8h00’: Họp Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc với Đoàn Giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại 80 Phan Đình Phùng.

14h00’: Họp liên tịch về công tác cán bộ, tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; họp thẩm định Đề án vị trí việc làm tại Hội trường tầng 3 Nhà A.

8h30’: Họp về Dự án xây dựng Học viện Dân tộc tại Phòng họp tầng 2 nhà A.

14h00’: Giải quyết công việc

8h30’: Làm việc với nhóm nghiên cứu công tác dân tộc của Đề tài CTDT.02.16/16-20tại Phòng họp tầng 2 nhà A.

14h00’: Giải quyết công việc.

Phó Giám đốc
Ngô Quang Sơn

8h30’: Tham gia Hội ý công tác tuần 35 tại Phòng họp tầng 2 nhà A.

14h00’: Báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm về kế hoạch tổ chức 6 Hội thảo xác định thành phần dân tộc năm 2017 tại 80 Phan Đình Phùng.

Nghỉ Phép

8h30’: Họp Tạp chí Nghiên cứu dân tộc tại Phòng họp tầng 2 nhà A.

14h00’: Họp liên tịch về công tác cán bộ, tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; họp thẩm định Đề án vị trí việc làm tại Hội trường tầng 3 Nhà A.

9h00’: Làm việc với Văn phòng đại diện Bang Hessen, Cộng hòa liên bang Đức tại Việt Nam tại 34 Trần Phú.

14h00’: Làm việc với Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ về việc chuyển ngạch giảng viên cao cấp tại số 8 Tôn Thất Thuyết.

Buổi sáng: Khám sức khỏe định kỳ

14h00’: Giải quyết công việc.

Phó Giám đốc
Trịnh Quang Cảnh

8h30’: Tham gia Hội ý công tác tuần 35 tại Phòng họp tầng 2 nhà A.

14h30’: Báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm về Đề cương  Đề án 402, chương trình Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc và hệ thống bảng biểu điều tra tại 80 Phan Đình Phùng.

Cả ngày: Làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái về việc mở lớp thí điểm Đề án 402 tại tỉnh Yên Bái.

8h00’: Giải quyết công việc

14h00’: Họp liên tịch về công tác cán bộ, tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; họp thẩm định Đề án vị trí việc làm tại Hội trường tầng 3 Nhà A.

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

8h30’: Tham gia Hội ý công tác tuần 35 tại Phòng họp tầng 2 nhà A.

14h30’: Đi công tác giảng bài cho lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc tỉnh Quảng Nam tại tỉnh Quảng Nam

Cả ngày: Đi công tác giảng bài cho lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc tỉnh Quảng Nam tại tỉnh Quảng Nam.

11h00’: Tham gia họp Chi bộ khối phòng số 2 tại Phòng họp tầng 2 nhà A.

14h00’: Họp liên tịch về công tác cán bộ, tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; họp thẩm định Đề án vị trí việc làm tại Hội trường tầng 3 Nhà A.

17h00’: Làm việc với Bộ Nội vụ về xây dựng số liệu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Đề án 402 số 8 Tôn Thất Thuyết.

8h30’: Họp về Dự án xây dựng Học viện Dân tộc tại Phòng họp tầng 2 nhà A.

14h00’: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc