LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 25/02/2019 đến 01/03/2019)

08:04 AM 25/02/2019 |   Lượt xem: 1456 |   In bài viết | 

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2
(25/2)

Thứ 3
(26/2)

Thứ 4
(27/2)

Thứ 5
(28/2)

Thứ 6
(01/3)

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

Vụ trưởng
Nguyễn Văn Nhuận
Đi công tác Cần Thơ Đi công tác Cần Thơ Đi công tác Cần Thơ Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: dự Hội nghị thực hiện một số nội dung  Dự án “Xây dựng chính sách hỗ trợ thích ứng biến đổi khí hậu cho đồng bào DTTS”
Phó Vụ trưởng
Nguyễn Huy Duẩn
Làm việc tại cơ quan

Sáng 8h: Họp  triển khai Quyết định 1860/QĐ-TTG về Đề án thí điểm cấp Radio cho vùng DTTS&MN, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

14h: Làm việc với Vụ Tuyên truyền về triển khai kế hoạch chi tiết nhiệm vụ công tác  năm 2019

Sáng: Làm việc tại cơ quan

14h: Họp với Tạp chí Dân tộc về triển khai nhiệm vụ 2019
Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Xô

Sáng: Làm việc tại cơ quan

15h30-17h: Dự họp cho ý kiến về đề án quản lý tòa nhà 389 Đội Cấn và kế hoạch chuyển trụ sở làm việc về địa điểm mới
Làm việc tại cơ quan

10h-11h: Làm việc với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Chiều: Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự Hội nghị thực hiện một số nội dung Dự án “Xây dựng chính sách hỗ trợ thích ứng biến đổi khí hậu cho đồng bào DTTS”

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Mạnh Huấn

Sáng: Làm việc tại cơ quan

14h-15h15: Thông qua Đề án Tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 718/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

8h: Họp với Vụ HTQT về triển khai Kế hoạch 2019

14h: Họp với Vụ DTTS về triển khai nhiệm vụ năm 2019

Làm việc tại cơ quan

8h: Hội thảo đề cương Đề án Tổng thể đầu tư phát triển KT-XH vùng DTTS, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh
       

 

Phó Vụ trưởng
Lý Bình Huy
         
Phó Vụ trưởng
Lù Thị Lai
         
Phó Vụ trưởng
Phạm Thúc Thủy
         

VỤ PHÁP CHẾ 

Vụ trưởng
Lý Anh Tuấn

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Phan Hồng Thủy

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Chí Tuấn

 

       

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phó Vụ trưởng - Phụ trách
Hà Việt Quân

Sáng: Làm việc với Cty Triển Lãm Giảng Võ

Chiều: Làm việc với Tổ chức Care

Làm việc cùng TT PCN Phan Văn Hùng

Tham dự Hội thảo tại Hội đồng Dân tộc Quốc Hội

Làm việc với giám đốc TT OECD tại Bộ Ngoại Giao

Hội nghị khởi động dự án CRIEM

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc cùng TT PCN Phan Văn Hùng

Chuẩn bi phiên đối thoại ICCPR tại bộ Tư pháp

Chuẩn bi phiên đối thoại ICCPR tại bộ Tư pháp

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc với Tổ chức Care

Làm việc cùng TT PCN Phan Văn Hùng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

THANH TRA ỦY BAN

Chánh Thanh tra
Hoàng Đức Thành

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Phó Chánh Thanh tra
Nghiêm Xuân Hán

Giải quyết đơn thư Học viện Dân tộc

Giải quyết đơn thư Học viện Dân tộc

Giải quyết đơn thư Học viện Dân tộc

Giải quyết đơn thư Học viện Dân tộc

Giải quyết đơn thư Học viện Dân tộc
Phó Chánh Thanh tra
Trần Phi Trường
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Thanh tra
Nguyễn Đình Vượng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

VĂN PHÒNG ỦY BAN

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- 14h00-15h15: Dự họp thông qua Đề án Báo cáo tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 718/QĐ-TTg ngày 15/5/2014

Địa điểm: Hội trường nhà C

- 15h30: Báo cáo BT, CNUB về đề án Quản lý vận hành tòa nhà 349 Đội Cấn và kế hoạch chuyển trụ sở làm việc về địa điểm mới

Thành phần: Tập thể LĐ Văn phòng; Tập thể LĐ Phòng QTBV; Đại diện LĐ Phòng KTTV

Địa điểm: Hội trường nhà C

- 8h00: : Tham dự họp về thực hiện quyết định số 1860/QĐ-TTg của TTCP về phê duyệt Đề án “Thí điểm cấp radio cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới”

Thành phần: Đại diện LĐ Phòng KTTV

Địa điểm: Phòng họp nhà D

- 14h00: Tham dự cuộc làm việc của TT, PCN Hoàng Thị Hạnh với Vụ DTTS về việc triển khai KH chi tiết nhiệm vụ công tác năm 2019

Địa điểm: Phòng họp nhà B

- 8h00: Họp Hội đồng lương Ủy ban Dân tộc

Địa điểm: Phòng họp nhà B

- 10h00-11h00: Tham dự cuộc làm việc của BT, CNUB với Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Địa điểm: Phòng họp nhà D

- 14h00: Tham dự cuộc làm việc của TT, PCN Hoàng Thị Hạnh với Vụ Tuyên truyền về việc triển khai KH chi tiết nhiệm vụ công tác năm 2019

Địa điểm: Phòng họp nhà D

- 8h00: Dự Hội thảo đề cương Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế, xã hội vùng DTTS, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025

Địa điểm: Hội trường nhà C

- 14h00: Hội ý Chi ủy Chi bộ KTTV, QTBV, Đội xe

- 14h30: Sinh hoạt Chi bộ KTTV, QTBV, Đội xe

Địa điểm: Hội trường nhà C

- 16h00: Tham dự trao quyết định nghỉ hưu cho công chức Lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban

Thành phần: Tập thể LĐ và công chức Văn phòng Ủy ban; Văn phòng ĐD TPHCM dự trực tuyến

Địa điểm: Hội trường nhà C

- 9h00: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ BP Văn phòng

Địa điểm: Phòng họp nhà D

- 14h00: Hội nghị thực hiện một số nội dung Dự án “xây dựng chính sách hỗ trợ thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào DTTS”

Địa điểm: Hội trường nhà C

Phó Chánh Văn phòng
Mai Linh Nhâm

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- 16h00: Tham dự trao quyết định nghỉ hưu cho công chức Lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban

Địa điểm: Hội trường nhà C

Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Văn Thức

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- 14h00-15 h15: Dự họp thông qua Đề án Báo cáo tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 718/QĐ-TTg ngày 15/5/2014

Địa điểm: Hội trường nhà C

- 15h30-17h00: Tham gia báo cáo BT, CNUB về đề án Quản lý vận hành tòa nhà 349 Đội Cấn và kế hoạch chuyển trụ sở làm việc về địa điểm mới

Địa điểm: Hội trường nhà C

- 8h00: : Tham dự họp về thực hiện quyết định số 1860/QĐ-TTg của TTCP về phê duyệt Đề án “Thí điểm cấp radio cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới”

Địa điểm: Phòng họp nhà D

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

- 10h00-11h00: Tham dự cuộc làm việc của BT, CNUB với Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Địa điểm: Phòng họp nhà D

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

- 8h00: Dự Hội thảo đề cương Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế, xã hội vùng DTTS, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025

Địa điểm: Hội trường nhà C

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- 14h00: Hội nghị thực hiện một số nội dung Dự án “xây dựng chính sách hỗ trợ thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào DTTS”

Địa điểm: Hội trường nhà C

Phó Chánh Văn phòng
Ngô Quang Hải 

Đi công tác thành phố Cần Thơ

Thành phần: Trưởng phòng KTTV

Đi công tác thành phố Cần Thơ

Thành phần: Trưởng phòng KTTV

Làm việc tại cơ quan

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- 14h00: Tham dự cuộc làm việc của TT, PCN Hoàng Thị Hạnh với Tạp chí Dân tộc về việc triển khai KH chi tiết nhiệm vụ công tác năm 2019

Địa điểm: Phòng họp nhà D

- 16h00: Tham dự trao quyết định nghỉ hưu cho công chức Lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban

Địa điểm: Hội trường nhà C
Làm việc tại cơ quan

VỤ TỔNG HỢP 

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Sáng: Tham dự Hội thảo khoa học tại Đại học Quốc gia

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Sáng: Tham dự Hội thảo tại Uỷ ban Dân tộc

Chiều: Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Bùi Văn Lịch

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

VỤ TUYÊN TRUYỀN 

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

Làm việc tại cơ quan

Họp về triển khai Đề án thí điểm cấp Radio cho vùng DTTS&MN, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới

Họp về việc triển khai KH chi tiết nhiệm vụ công tác năm 2019

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

 Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Hop về việc triển khai KH chi tiết nhiệm vụ công tác năm 2019

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Họp về việc triển khai KH chi tiết nhiệm vụ công tác năm 2019 Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Họp về việc triển khai KH chi tiết nhiệm vụ công tác năm 2019 Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I

Vụ trưởng
Nguyễn Quang Đức

 

   

 

 

Phó Vụ trưởng
Ma Thế Luận
         

Phó Vụ trưởng
Tráng A Dương

       

 

Phó Vụ trưởng
Phạm Thúy Hà
         

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

 

       

 Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Điểu Mưu

 

       

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III 

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

Sáng: Chủ trì họp giao ban tuần

Chiều: Phục vụ Lãnh đạo Ủy ban khảo sát, chọn địa điểm tổ chức Họp mặt tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2019

Sáng: Phục vụ, tham gia Đoàn Lãnh đạo Ủy ban làm việc với Lãnh đạo Ban dân tộc địa phương và Ban Truyền hình tiếng Dân tộc VTV5 về phối hợp tổ chức Họp mặt;

Chiều: Tham gia Đoàn Lãnh đạo Ủy ban làm việc với Lãnh đạo UBND và các Sở, ngành TP. Cần Thơ về phối hợp tổ chức Họp mặt

Chỉ đạo hoàn thiện các nội dung liên quan tổ chức Họp mặt

Chỉ đạo hoàn thiện các nội dung liên quan tổ chức Họp mặt

Làm việc tại cơ quan

 Phó Vụ trưởng
Lý Khon

Sáng: Dự họp giao ban tuần;

Chiều: Chỉ đạo hoàn thiện báo cáo công tác dân tộc tháng 02/2019

Sáng: Phục vụ, tham gia Đoàn Lãnh đạo Ủy ban làm việc với Lãnh đạo Ban dân tộc địa phương và Ban Truyền hình tiếng Dân tộc VTV5 về phối hợp tổ chức Họp mặt;

Chiều: Tham gia Đoàn Lãnh đạo Ủy ban làm việc với Lãnh đạo UBND và các Sở, ngành TP. Cần Thơ về phối hợp tổ chức Họp mặt

Chỉ đạo tham gia góp ý dự thảo Đề cương và cử cán bộ tham gia Tổ nghiên cứu xây dựng Báo cáo đánh giá chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2020, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch 05 năm 2021-2025

Chỉ đạo báo cáo tuần 09

Làm việc tại cơ quan

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 Phó Vụ trưởng
Phạm Tuấn Mạnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Lưu Xuân Thủy

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 

Chánh Văn phòng
 Võ Văn Bảy

 

 

 

 

 

Phó Chánh Văn phòng 
Đặng Tiến Hùng

 

 

 

   

Phó Chánh Văn phòng
 Nguyễn Thị Nga

         
Phó Chánh Văn phòng
Phạm Bình Sơn

 

       

HỌC VIỆN DÂN TỘC

Quyền Giám đốc
Trần Trung

8h30: Chủ trì Hội ý công tác tuần 09

Chiều: Làm việc tại cơ quan

8h30: Chủ trì họp Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở lần 2

Chiều: Tiếp dân định kỳ

10h00: Dự buổi làm việc của BT, CN với Giám đốc WB tại VN

14h00: Họp Chi bộ khối Phòng số 1

8h00: Dự Hội thảo góp ý dự thảo đề cương Đề án tổng thể đầu tư phát triển KT,XH vùng DTTS, vùng có điều kiện KT, XH đặc biệt khó khăn gđ 2021-2030

14h00: Dự Hội thảo khoa học “Danh mục thành phần các dân tộc ở Việt Nam: Thực trạng và những vấn đề đặt ra”

9h00: Dự chỉ đạo Lễ ra quân “Tháng thanh niên năm 2019” của Đoàn Thanh niên Học viện Dân tộc

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

8h30: Dự Hội ý công tác tuần 09

14h00: Họp BCN CT Thái học VN

8h30: Dự họp Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở lần 2

Chiều: Làm việc tại cơ quan

8h30: Họp HS quyết toán Đề án 402

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

14h00: Dự Hội thảo khoa học “Danh mục thành phần các dân tộc ở Việt Nam: Thực trạng và những vấn đề đặt ra”

Cả ngày: Làm việc tại cơ quan

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

Sáng: Chủ trì họp giao ban CBCC TTTT;

Chiều: Chủ trì họp Ban QLDA CNTT

Sáng: Làm việc với nhóm triển khai đề án CNTT;

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

Sáng: Chủ trì họp giao ban CBCC TTTT;

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải

Sáng: Chủ trì họp giao ban CBCC TTTT;

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Phó Giám đốc
Hồ Kim Hằng

Sáng: Chủ trì họp giao ban CBCC TTTT;

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

Sáng: Chủ trì họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT;

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

Sáng: Dự họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT;

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự).

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN 

Phó Tổng Biên tập Phụ trách
Lê Công Bình

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp chuyên môn

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Văn Phong

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Báo chí Trung ương

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp chuyên môn

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp chuyên môn

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Giám đốc
Bùi Thiện Lạc

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc (Trưởng, phó các đơn vị cùng dự)

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Giám đốc
Đặng Hà Lự

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Giám đốc dự án ĐMT
Nguyễn Văn Thanh

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Phó Giám đốc
Trương Anh Tuấn

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Lê Mạnh Dương

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Đỗ Anh Tuấn

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Nguyễn Văn Viên

Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn

Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn