LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 04/3/2019 đến 08/3/2019)

09:55 AM 01/03/2019 |   Lượt xem: 1651 |   In bài viết | 

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2
(04/3)

Thứ 3
(05/3)

Thứ 4
(06/3)

Thứ 5
(07/3)

Thứ 6
(08/3)

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

Vụ trưởng
Nguyễn Văn Nhuận
Làm việc tại cơ quan

9h30-11h30: Dự họp thông qua kế hoạch gặp mặt đại biểu tiêu biểu dân tộc Khmer nhân dịp Tết ChôlChnămThmây năm 2019

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự họp giao ban công tác tháng 02, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Dân tộc

Chiều: Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng
Nguyễn Huy Duẩn
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Xô
Làm việc tại cơ quan

Đi công tác một số tỉnh miền Trung về dự án ADB

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Mạnh Huấn

Làm việc tại cơ quan

Sáng 8h-9h15: Dự họp thông qua đề án Quản lý vận hành tòa nhà 349 Đội Cấn và kế hoạch chuyển trụ sở làm việc về địa điểm mới

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự họp thông qua nội dung chuẩn bị họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế, xã hội vùng DTTS, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn

Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ  34

Sáng: Dự Hội nghị giao ban

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Lý Bình Huy
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng
Lù Thị Lai
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng
Phạm Thúc Thủy
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

VỤ PHÁP CHẾ 

Vụ trưởng
Lý Anh Tuấn

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Phan Hồng Thủy

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Chí Tuấn

 

       

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phó Vụ trưởng - Phụ trách
Hà Việt Quân

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp kỹ thuật với WB

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Tổ chức 8/3 tại Ủy ban Dân tộc

Đi công tác Thụy Sỹ

Đi công tác Thụy Sỹ

Đi công tác Thụy Sỹ

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

THANH TRA ỦY BAN

Chánh Thanh tra
Hoàng Đức Thành

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Thanh tra
Nghiêm Xuân Hán

Giải quyết đơn thư Học viện Dân tộc

Giải quyết đơn thư Học viện Dân tộc

Giải quyết đơn thư Học viện Dân tộc

Giải quyết đơn thư Học viện Dân tộc

Giải quyết đơn thư Học viện Dân tộc
Phó Chánh Thanh tra
Trần Phi Trường
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp Ban thanh tra nhân dân

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp đoàn công tác Tuyên Quang

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Thanh tra
Nguyễn Đình Vượng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

VĂN PHÒNG ỦY BAN

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

- Sáng: Họp rà soát công việc liên quan đến công tác chuẩn bị báo cáo thông qua đề án Quản lý vận hành tòa nhà 349 Đội Cấn, kế hoạch chuyển trụ sở làm việc về địa điểm mới và họp thông qua kế hoạch gặp mặt đại biểu tiêu biểu dân tộc Khmer nhân dịp Tết ChôlChnămThmây năm 2019

Thành phần: Tập thể LĐ Văn phòng; Tập thể LĐ Phòng QTBV; Trưởng các Phòng HCTK, KTTV

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

- 8h00-9h15: Dự họp thông qua đề án Quản lý vận hành tòa nhà 349 Đội Cấn và kế hoạch chuyển trụ sở làm việc về địa điểm mới

- 9h30-11h30: Dự họp thông qua kế hoạch gặp mặt đại biểu tiêu biểu dân tộc Khmer nhân dịp Tết ChôlChnămThmây năm 2019

Thành phần: Tập thể LĐ Văn phòng; Tập thể LĐ Phòng QTBV; Tập thể LĐ Phòng HCTK Trưởng Phòng KTTV

Địa điểm: Hội trường nhà C

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

- 9h00: Làm việc với Trung tâm Thông tin

Thành phần: Tập thể LĐ Văn phòng; Trưởng các Phòng; Đ/c Trang, Phòng KSTTHC

(Phòng VTLT làm đầu mối phối hợp với các phòng chuẩn bị tài liệu cuộc họp)

Địa điểm: Hội trường nhà C

- 14h00: Họp giao ban công tác Văn phòng Ủy ban tháng 02, triển khai nhiệm vụ tháng 03/2019

Thành phần: Tập thể LĐ Văn phòng; Trưởng, phó các phòng, đơn vị; Tập thể Phòng HCTK; Văn phòng đại diện tại TP. HCM dự trực tuyến.

Địa điểm: Hội trường nhà C

- 8h00: Họp thông qua nội dung chuẩn bị họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế, xã hội vùng DTTS, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025

Địa điểm: Hội trường nhà C

- 14h00: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ BP Văn phòng

Địa điểm: Phòng họp nhà B

- 8h00: Họp Giao ban công tác tháng 02, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Dân tộc

Địa điểm: Hội trường nhà C

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Văn Thức

- Sáng: Dự họp thống nhất mẫu biểu chuẩn bị tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc

- Địa điểm: Ban Dân vận Trung ương

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

- 8h00-9h15: Dự họp thông qua đề án Quản lý vận hành tòa nhà 349 Đội Cấn và kế hoạch chuyển trụ sở làm việc về địa điểm mới

- 9h30-11h30: Dự họp thông qua kế hoạch gặp mặt đại biểu tiêu biểu dân tộc Khmer nhân dịp Tết ChôlChnămThmây năm 2019

Địa điểm: Hội trường nhà C

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

- 9h00: Làm việc với Trung tâm Thông tin

Địa điểm: Hội trường nhà C

- 14h00: Họp giao ban công tác Văn phòng Ủy ban tháng 02, triển khai nhiệm vụ tháng 03/2019

Địa điểm: Hội trường nhà C

- 8h00: Dự họp thông qua nội dung chuẩn bị họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế, xã hội vùng DTTS, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025

Địa điểm: Hội trường nhà C

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

- 8h00: Họp Giao ban công tác tháng 02, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Dân tộc

Địa điểm: Hội trường nhà C

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Ngô Quang Hải 

Làm việc tại cơ quan

- 8h00-9h15: Dự họp thông qua đề án Quản lý vận hành tòa nhà 349 Đội Cấn và kế hoạch chuyển trụ sở làm việc về địa điểm mới

- 9h30-11h30: Dự họp thông qua kế hoạch gặp mặt đại biểu tiêu biểu dân tộc Khmer nhân dịp Tết ChôlChnămThmây năm 2019

Địa điểm: Hội trường nhà C

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

- 9h00: Làm việc với Trung tâm Thông tin

Địa điểm: Hội trường nhà C

- 14h00: Họp giao ban công tác Văn phòng Ủy ban tháng 02, triển khai nhiệm vụ tháng 03/2019

Địa điểm: Hội trường nhà C

Làm việc tại cơ quan

- 8h00: Họp Giao ban công tác tháng 02, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Dân tộc

Địa điểm: Hội trường nhà C

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

VỤ TỔNG HỢP 

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

(Sáng: Làm việc với Trung tâm thông tin)

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Bùi Văn Lịch

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

VỤ TUYÊN TRUYỀN 

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

Làm việc tại cơ quan

Thông qua kế hoạch gặp mặt đại biểu tiêu biểu dân tộc Khmer nhân dịp Tết ChôlChnămThmây năm 2019

Dự Họp về tình hình thực hiện các quy chế phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc với các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương do Vụ Tuyên truyền tham mưu

Làm việc tại cơ quan Dự Họp Giao ban công tác tháng 02, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Dân tộc

 Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự Họp về tình hình thực hiện các quy chế phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc với các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương do Vụ Tuyên truyền tham mưu

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Dự Họp về tình hình thực hiện các quy chế phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc với các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương do Vụ Tuyên truyền tham mưu Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Dự Họp về tình hình thực hiện các quy chế phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc với các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương do Vụ Tuyên truyền tham mưu Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I

Vụ trưởng
Nguyễn Quang Đức

 

   

 

 

Phó Vụ trưởng
Ma Thế Luận
         

Phó Vụ trưởng
Tráng A Dương

       

 

Phó Vụ trưởng
Phạm Thúy Hà
         

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

Sáng: Làm việc tại Cơ quan

Chiều: Chủ trì họp giao ban

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự buổi tọa đàm kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 qua trực tuyến UBDT
Chỉ đạo việc rà soát nhiệm vụ thực hiện kế hoạch tài chính- ngân sách Nhà nước 3 năm 2019-2021 Chỉ đạo xây dựng báo cáo tuần Làm việc tại cơ quan

 Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

Sáng:  Làm việc tại Cơ quan

Chiều: Dự họp giao ban

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự buổi tọa đàm ngày 8-3

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An

Sáng:  Làm việc tại Cơ quan

Chiều: Dự họp giao ban

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự buổi tọa đàm kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 qua trực tuyến UBDT

Thăm hỏi hỗ trợ 1 số hộ đồng bào DTTS nghèo bị thiệt hại về người và tài sản tại địa bàn  tỉnh Đắk Lắk

Chỉ đạo dự thảo văn bản đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức thông qua thi tuyển của Vụ

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Điểu Mưu

Sáng:  Làm việc tại Cơ quan

Chiều: Dự họp giao ban

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự buổi tọa đàm ngày 8-3
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III 

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

Chủ trì họp giao ban tuần

Chỉ đạo phối hợp hoàn thiện nội dung liên qua tổ chức Họp mặt tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2019 theo chỉ đạo của Lãnh đạo UBDT

Sáng: Dự họp trực tuyến do Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT chủ trì chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Họp mặt tết cổ truyền Chôl Chnăm
Thmây năm 2019

Chiều: Dự Tọa đàm gặp mặt nữ CC, VC, NLĐ Uỷ ban Dân tộc nhân Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/, do Công đoàn UBDT tổ chức trực tuyến

Chỉ đạo rà soát nhiệm vụ thực hiện kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2019-2021

Chỉ đạo báo cáo tuần 10;

Chủ trì họp Chi bộ và dự họp Cơ quan tháng 02/2019

Chỉ đạo Báo cáo CCHC quí I/2019

 Phó Vụ trưởng
Lý Khon

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Làm việc tại Cơ quan

Chủ trì họp Cơ quan và dự họp Chi bộ tháng 02/2019

Chỉ đạo Báo cáo tiếp công dân QI/2019

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 Phó Vụ trưởng
Phạm Tuấn Mạnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Lưu Xuân Thủy

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 

Chánh Văn phòng
 Võ Văn Bảy

 

 

 

 

 

Phó Chánh Văn phòng 
Đặng Tiến Hùng

 

 

 

   

Phó Chánh Văn phòng
 Nguyễn Thị Nga

         
Phó Chánh Văn phòng
Phạm Bình Sơn

 

       

HỌC VIỆN DÂN TỘC

Quyền Giám đốc
Trần Trung

- 8h30: Họp giao ban tháng 3

- 14h00: Nghe bc phương án xây dựng Cổng TTĐT và Tạp chí NCDT online

- 8h30: Dự họp với Quỹ NAFOSTED và Học viện KHXH

- Chiều: Dự Hội nghị BESS Việt Nam 2019 tại TP. HCM

Cả ngày: Dự Hội nghị BESS Việt Nam 2019 tại TP. HCM

- 8h30: Chủ trì họp giao ban tháng  3 khối Khoa học

- 14h00: Dự Hội nghị Đảng ủy cq UBDT

- 8h00: Dự Hội nghị giao ban công tác tháng 3 của UBDT

- 14h00: Nghe bc kế hoạch mua sắm trang cấp tài sản cho các đơn vị trực thuộc HV

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

- 8h30: Họp giao ban tháng 3

- 14h00: Nghe bc phương án xây dựng Cổng TTĐT và Tạp chí NCDT online

- 8h30: Lv với Vụ TCCB về thành lập Tổ công tác thường trực triển khai Đề án 771

- 14h00: Dự Tọa đàm nhân Kỷ niệm ngày QTPN 08/3 của UBDT

- 8h30: Chủ trì họp giao ban tháng 3 khối Đào tạo, khối Bồi dưỡng

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- 14h00: Dự họp Chi bộ Khối phòng số 2

Cả ngày: Nghỉ phép

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự toạ đàm kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3

Sáng: Họp Ban Chỉ đạo CPĐT UBDT lần 1

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Sinh hoạt chi bộ TTTT tháng 03/2019

Sáng: Dự Hội nghị Giao ban công tác tháng 2, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2019 của UBDT

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Làm việc tại cơ quanLàm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Phó Giám đốc
Hồ Kim Hằng

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

14h30: Dự toạ đàm kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 

(Hội trường Nhà C - UBDT​)

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

 

 

 

 

 

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

 

 

 

 

 

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN 

Phó Tổng Biên tập Phụ trách
Lê Công Bình

 

 

 

 

 

Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Văn Phong

 

 

 

 

 

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

 

 

 

   

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Giám đốc
Bùi Thiện Lạc

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc (Trưởng, phó các đơn vị cùng dự)

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

8h00: Dự Hội nghị Giao ban công tác tháng 2, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2019 của UBDT (Hội trường Nhà C)

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

14h00: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 34: Đánh giá công tác xây dựng Đảng tháng 1,2; nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2019 (Hội trường Nhà C)

Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

14h30: Dự buổi tọa đàm “Phụ nữ Việt Nam giỏi việc nước, đảm việc nhà” nhân dịp Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3/2019. Hội trường Nhà C - UBDT

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Giám đốc
Đặng Hà Lự

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Giám đốc dự án ĐMT
Nguyễn Văn Thanh

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Phó Giám đốc
Trương Anh Tuấn

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Lê Mạnh Dương

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Đỗ Anh Tuấn

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Nguyễn Văn Viên

Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn

Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn