LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 11/3/2019 đến 15/3/2019)

09:03 AM 08/03/2019 |   Lượt xem: 1564 |   In bài viết | 

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2
(11/3)

Thứ 3
(12/3)

Thứ 4
(13/3)

Thứ 5
(14/3)

Thứ 6
(15/3)

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

Vụ trưởng
Nguyễn Văn Nhuận
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

8h00: Dự Họp triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm  2019 của UBDT

Chiều: Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng
Nguyễn Huy Duẩn
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Xô
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

8h30: Làm việc với Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng Nguyễn Văn Thanh

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự họp bàn giao kỹ thuật tòa nhà trụ sở UBDT (349 Đội Cấn)

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Mạnh Huấn

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Đề án tổng thể đầu tư phát triển KTXH vùng DTTS, vùng có điều kiện ĐBKK giai đoạn 2021-2025

Chiều: Làm việc tại cơ quan

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác cán bộ

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp Ban Cán sự Đảng Ủy ban

Sáng: Dự Hội nghị góp ý về tổng kết thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và các dự thảo đề cương báo cáo của Tiểu ban Điều lệ Đảng

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Lý Bình Huy
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng
Lù Thị Lai
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng
Phạm Thúc Thủy
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

VỤ PHÁP CHẾ 

Vụ trưởng
Lý Anh Tuấn

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Phan Hồng Thủy

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Chí Tuấn

 

       

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phó Vụ trưởng - Phụ trách
Hà Việt Quân

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp kỹ thuật với WB

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Đi công tác Thụy Sỹ

Đi công tác Thụy Sỹ

Đi công tác Thụy Sỹ

Đi công tác Thụy Sỹ

Đi công tác Thụy Sỹ

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

THANH TRA ỦY BAN

Chánh Thanh tra
Hoàng Đức Thành

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Thanh tra
Nghiêm Xuân Hán

Giải quyết đơn thư Học viện Dân tộc

Giải quyết đơn thư Học viện Dân tộc

Giải quyết đơn thư Học viện Dân tộc

Giải quyết đơn thư Học viện Dân tộc

Giải quyết đơn thư Học viện Dân tộc
Phó Chánh Thanh tra
Trần Phi Trường
Đi công tác Tuyên Quang Đi công tác Tuyên Quang Đi công tác Tuyên Quang Đi công tác Tuyên Quang Đi công tác Tuyên Quang

Phó Chánh Thanh tra
Nguyễn Đình Vượng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp triển khai KH cải cách hành chính (Hội trường nhà C)

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

VĂN PHÒNG ỦY BAN

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

Làm việc tại cơ quan

- 8h00: Dự họp Ban Chỉ đạo xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Ủy ban Dân tộc

Thành phần: Tập thể Lãnh đạo Văn phòng; Trưởng các phòng: VTLT, HCTK, đ/c Trang,  phòng KSTTHC.

Địa điểm: Hội trường nhà C

 - 14h00: Dự họp đánh giá chương trình phối hợp giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc; triển khai chương trình phối hợp giữa hai cơ quan năm 2019

Địa điểm: Ủy ban Trung ương MTTQVN

Số 46 Tràng Thi, Hà Nội

- 8h00: Họp Ban Chỉ đạo Chính phủ điện tử của Ủy ban Dân tộc

Thành phần: Trưởng phòng VTLT

Địa điểm: Hội trường nhà C

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

- 8h00: Họp triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm  2019 của Ủy ban Dân tộc

Thành phần: Đ/c Ngô Quang Hải PCVP, Trưởng các phòng: VTLT, HCTK, đ/c Trang, phòng KSTTHC

Địa điểm: Hội trường nhà C

- Chiều: Họp Lãnh đạo Văn phòng

Thành phần: Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng, đ/c Trang, phòng KSTTHC

Địa điểm: Phòng họp nhà D

- 8h00: Dự họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế, xã hội vùng DTTS, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn  2021-2025

Địa điểm: Hội trường nhà C

- 14h00: Họp bàn giao kỹ thuật tòa nhà trụ sở Ủy ban Dân tộc số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Thành phần: Trưởng, Phó phòng QTBV; Trưởng phòng KTTV

Địa điểm: Phòng họp nhà D

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Văn Thức

Làm việc tại cơ quan

- 9h30-11h00: Tham ndự buổi làm việc của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban với Đại sứ Ailen tại Việt Nam

Địa điểm: Phòng họp nhà D

 - 14h00: Dự họp đánh giá chương trình phối hợp giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc; triển khai chương trình phối hợp giữa hai cơ quan năm 2019

Địa điểm: Ủy ban Trung ương MTTQVN

Số 46 Tràng Thi, Hà Nội

- 8h00: Họp Ban Chỉ đạo Chính phủ điện tử của Ủy ban Dân tộc

Địa điểm: Hội trường nhà C

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

- 8h30: Tham dự  buổi làm việc của TT, PCN Phan Văn Hùng với Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng Nguyễn Văn Thanh

Địa điểm: Phòng họp nhà D

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

- 8h00: Dự họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế, xã hội vùng DTTS, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn  2021-2025

Địa điểm: Hội trường nhà C

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Ngô Quang Hải 

Làm việc tại cơ quan

- 8h00: Dự họp Ban Chỉ đạo xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Ủy ban Dân tộc

Địa điểm: Hội trường nhà C

- 14h00: Dự Lễ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia

Địa điểm: Phòng VIP, tầng 2, Trung tâm hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội

Làm việc tại cơ quan

- 8h00: Họp triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm  2019 của Ủy ban Dân tộc

Địa điểm: Hội trường nhà C

- Chiều: Họp Lãnh đạo Văn phòng

Địa điểm: Phòng họp nhà D
Làm việc tại cơ quan

VỤ TỔNG HỢP 

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh
Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ cấp bộ 2019, kế hoạch 2020 Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài cấp bộ 2019 Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ cấp bộ, cấp QG 2019, kế hoạch 2020 Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ cấp bộ, cấp QG 2019, kế hoạch 2020 Kiểm tra giữa kỳ đề tài cấp quốc gia tại Đại học Trà Vinh

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Họp Tổ thẩm định dự án BVMT 2019

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Bùi Văn Lịch

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

VỤ TUYÊN TRUYỀN 

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

Làm việc tại cơ quan

Họp đánh giá chương trình phối hợp giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc; triển khai chương trình phối hợp giữa hai cơ quan năm 2019

Dự Họp về tình hình thực hiện các quy chế phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc với các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương do Vụ Tuyên truyền tham mưu

Làm việc tại cơ quan Dự Họp Giao ban công tác tháng 02, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Dân tộc

 Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự Họp về tình hình thực hiện các quy chế phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc với các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương do Vụ Tuyên truyền tham mưu

Họp triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm  2019 của Ủy ban Dân tộc

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

Làm việc tại cơ quan

Họp đánh giá chương trình phối hợp giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc; triển khai chương trình phối hợp giữa hai cơ quan năm 2019 Dự Họp về tình hình thực hiện các quy chế phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc với các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương do Vụ Tuyên truyền tham mưu Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

Làm việc tại cơ quan

Họp đánh giá chương trình phối hợp giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc; triển khai chương trình phối hợp giữa hai cơ quan năm 2019 Dự Họp về tình hình thực hiện các quy chế phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc với các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương do Vụ Tuyên truyền tham mưu Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I

Vụ trưởng
Nguyễn Quang Đức

 

   

 

 

Phó Vụ trưởng
Ma Thế Luận
         

Phó Vụ trưởng
Tráng A Dương

       

 

Phó Vụ trưởng
Phạm Thúy Hà
         

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

Sáng:  Làm việc tại Cơ quan

Chiều: Chủ trì họp giao ban

Làm việc tại Cơ quan

Chỉ đạo làm Văn bản trình  Ban cán sự Đảng-UBDT xin chủ trương quy hoạch bổ sung chức danh Vụ trưởng; kiện toàn chức danh Trưởng phòng thuộc Vụ

Làm việc tại Cơ quan

Chỉ đạo xây dựng báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành quý I và nhiệm vụ công tác quý II năm 2019 của đơn vị

 Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

Sáng:  Làm việc tại Cơ quan

Chiều: Dự họp giao ban

Làm việc tại Cơ quan

Làm việc tại Cơ quan

Làm việc tại Cơ quan

Làm việc tại Cơ quan

Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An

Sáng:  Làm việc tại Cơ quan

Chiều: Dự họp giao ban

Chỉ đạo đề xuất hỗ trợ một số hộ DTTS nghèo trên địa bàn gặp thiên tai, rủi ro hoạn nạn trong cuộc sống

Làm việc tại  Cơ quan

Làm việc tại Cơ quan

Làm việc tại Cơ quan

Phó Vụ trưởng
Điểu Mưu

Sáng:  Làm việc tại Cơ quan

Chiều: Dự họp giao ban         

Chỉ đạo làm văn bản đề nghị các ban Dân tộc trong khu vực thực hiện các báo cáo liên quan theo định kỳ trên địa bàn

Làm việc tại Cơ quan

Làm việc tại Cơ quan

Chỉ đạo nắm, tổng hợp tình hình bị thiệt hại do ảnh hưởng nắng nóng, khô hạn, thiếu nước sinh hoạt ... trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III 

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

Chủ trì họp giao ban tuần

Phối hợp hoàn thiện Giấy mời, kịch bản, các điều kiện tổ chức Họp mặt theo chỉ đạo và Quyết định phê duyệt

Tham mưu hoàn thiện dự thảo phát biểu của Lãnh đạo Chính phủ, Ủy ban Dân tộc tại cuộc Họp mặt tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Chỉ đạo phối hợp đề nghị xét khen thưởng bật cao năm 2019 theo hướng dẫn

Dự Lễ khánh thành Chánh điện tại Chùa Prummanivongsa (H. Thới Lai, TP. Cần Thơ)

Chỉ đạo Báo cáo phòng, chống tham nhũng QI/2019

 Phó Vụ trưởng
Lý Khon

Dự họp giao ban tuần

Chỉ đạo về việc cử công chức tham gia Ban soạn thảo,  Tổ biên tập xây dựng Nghị định

Cử công chức tham gia Ban soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Nghị định

Chỉ đạo báo cáo tuần 11

Làm việc tại cơ quan

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 Phó Vụ trưởng
Phạm Tuấn Mạnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Lưu Xuân Thủy

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 

Chánh Văn phòng
 Võ Văn Bảy

 

 

 

 

 

Phó Chánh Văn phòng 
Đặng Tiến Hùng

 

 

 

   

Phó Chánh Văn phòng
 Nguyễn Thị Nga

         
Phó Chánh Văn phòng
Phạm Bình Sơn

 

       

HỌC VIỆN DÂN TỘC

Quyền Giám đốc
Trần Trung

- 8h30: Chủ trì Hội ý công tác tuần 11; Họp liên tịch CTCB

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Cả ngày: Nghe các đơn vị báo cáo phương án XD kế hoạch, dự toán ngân sách 2019

- 8h30: Chủ trì họp thông qua Kế hoạch triển khai Đề án 771 

- 14h00: Chủ trì họp Liên tịch về công tác ĐT, BD; Họp HĐ TĐ-KT xét khen thưởng bậc cao 2019 

- 8h00: Dự họp triển khai Kế hoạch CCHC năm  2019 của UBDT

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

- 8h30: Nghe báo cáo phương án XD Cổng TTĐT và Tạp chí online

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

- 8h30: Họp Hội ý công tác tuần 11; Họp liên tịch CTCB

- 14h00: Dự họp Chi bộ Khối; Nghe báo cáo về  XD kế hoạch, dự toán duy trì, bảo mật Trang TTĐT

Cả ngày: Giảng dạy tại HV CTQG HCM

- 8h30: Dự họp thông qua Kế hoạch triển khai Đề án 771 

- 14h00: Dự họp Liên tịch về công tác ĐT, BD; Họp HĐ TĐ-KT xét khen thưởng bậc cao 2019 

Cả ngày: Nghỉ phép

Cả ngày: Nghỉ phép

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Phó Giám đốc
Hồ Kim Hằng

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

Sáng: Chủ trì họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc với khối nội dung

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

Sáng: Dự họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Dự họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN 

Phó Tổng Biên tập Phụ trách
Lê Công Bình

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Văn Phong

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Báo chí Trung ương.

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Giám đốc
Bùi Thiện Lạc

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

9h00: Họp Chi bộ Nhà khách Dân tộc (các đ/c đảng viên cùng dự)

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc (Trưởng, phó các đơn vị cùng dự)

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

9h00: Họp Chi bộ Nhà khách Dân tộc

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan 9h00: Họp Chi bộ Nhà khách Dân tộc
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Giám đốc
Đặng Hà Lự

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Giám đốc dự án ĐMT
Nguyễn Văn Thanh

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Phó Giám đốc
Trương Anh Tuấn

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Lê Mạnh Dương

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Đỗ Anh Tuấn

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Nguyễn Văn Viên

Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn

Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn