Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban tuần 03 năm 2022

12:03 PM 17/01/2022 |   Lượt xem: 6985 |   In bài viết | 

Quang cảnh phiên họp

Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành tuần 02 cho thấy, trong tuần qua Lãnh đạo Ủy ban đã chỉ đạo, điều hành công việc theo kế hoạch, chương trình công tác đã đề ra: Tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021; chỉ đạo các Vụ, đơn vị chuẩn bị kỹ các điều kiện và phối hợp chặt chẽ với các địa phương để tổ chức các Đoàn công tác của Lãnh đạo Ủy ban thăm, làm việc, chúc Tết, tặng quà tập thể, cá nhân tại 15 tỉnh, thành phố vùng DTTS và miền núi nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022…

Trong tuần 02, các Vụ, đơn vị đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Thông báo kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại hội ý Lãnh đạo Ủy ban và thông báo số 75/TB-UBDT về ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT: Tổ công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm theo dõi, tổng hợp báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao các Vụ, đơn vị; Công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Công tác tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Bên cạnh đó là các nhiệm vụ tại Thông báo số 2014/TB-UBDT thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số UBDT về một số nội dung như: rà soát, cài đặt các phần mềm ứng dụng lên hệ thống máy chủ, máy trạm; phần mềm họp không giấy tờ…

Trong tuần 03 năm 2022, công tác, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo UBDT sẽ tập trung vào công tác: tổ chức Hội nghị tổng kết trực tuyến toàn quốc về công tác dân tộc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022; tổ chức ký Chương trình phối hợp giữa UBDT với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giai đoạn 2022-2025; tiếp tục thực hiện Kế hoạch thăm, làm việc, nắm tình hình, tặng quà tập thể, cá nhân vùng DTTS và miền núi nhân dịp Tết Nguyên đán; chỉ đạo các Vụ, đơn vị phụ trách hoàn thiện và trình phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2022...

Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong tuần, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu các Vụ, đơn vị cần: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao; triển khai công tác thăm hỏi, chúc Tết tại các địa phương; kế hoạch tổ chức gặp mặt đối với các đồng chí nguyên Lãnh đạo UBDT và cán bộ hưu trí của UBDT; Kế hoạch tổ chức Tết trong cơ quan UBDT (công tác tổ chức trang trí, lên lịch trực; quan tâm, chăm lo chế độ chính sách cho người lao động trong dịp Tết…).

Để chuẩn bị tốt cho Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh giao Vụ Tuyên truyền khẩn trương hoàn thiện phim tài liệu trình chiếu tại Hội nghị; Vụ Tổng hợp hoàn tất báo cáo tổng kết gửi các địa phương; Rà soát lại kịch bản điều hành chương trình, công tác chuẩn bị hội trường, đường truyền trực tuyến, kịch bản khen thưởng, tài liệu phát cho đại biểu tại Hội nghị…