07:46 AM 08/06/2021  Lượt xem: 469
Ngày 07/6/2021, Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì cuộc Hội ý Lãnh đạo Ủy ban về công tác chỉ đạo, điều hành tuần 24 năm 2021.

 04:56 PM 01/06/2021  Lượt xem: 473
Ngày 11 tháng 5 năm 2021, Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã chủ trì cuộc làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng (Ban Quản lý Dự án).

 04:51 PM 01/06/2021  Lượt xem: 616
Ngày 19 tháng 5 năm 2021, Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã chủ trì cuộc làm việc với tập thể lãnh đạo, công chức Vụ Tổ chức cán bộ.

 04:24 PM 27/05/2021  Lượt xem: 673
Ngày 24/5/2021, Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì cuộc Hội ý Lãnh đạo Ủy ban về công tác chỉ đạo, điều hành tuần 22 năm 2021.

 10:53 AM 24/05/2021  Lượt xem: 740
Ngày 14/5/2021, Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì buổi làm việc với tập thể Vụ Địa phương I.

 10:47 AM 21/05/2021  Lượt xem: 365
Ngày 12/5/2021, Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì buổi làm việc với Nhà khách Dân tộc.

 10:36 AM 20/05/2021  Lượt xem: 383
Ngày 19/5/2021, Đồng chí Hoàng Thị hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì cuộc làm việc với tập thể Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền.