Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 9 tháng; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

09:48 AM 15/10/2021 |   Lượt xem: 4279 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 1561/TB-UBDT, ngày 14/10/2021 chi tiết xem tại đây