Thông báo kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại cuộc làm việc về tiến độ xây dựng công trình Khách sạn Dân tộc

07:46 AM 01/12/2021 |   Lượt xem: 4307 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 1887/TB-UBDT, ngày 01/12/2021 chi tiết xem tại đây