Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại cuộc làm việc với Nhà khách Dân tộc về công tác tổ chức bộ máy và phương án kinh doanh

07:50 AM 01/12/2021 |   Lượt xem: 3975 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 1886/TB-UBDT, ngày 01/12/2021 chi tiết xem tại đây