Thông báo Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh tại buổi làm việc với Báo Dân tộc và Phát triển

10:28 PM 03/08/2021 |   Lượt xem: 1524 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 1079/TB-UBDT, ngày 03/8/2021 chi tiết xem tại đây