08:23 PM 06/10/2021  Lượt xem: 1248
Ủy ban Dân tộc tổ chức tuyển kịch bản cho Dự án sản xuất phóng sự chuyên san có nội dung tuyên truyền tăng cường tình hữu nghị của cộng đồng các dân tộc thiểu số trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia năm 2021.

 05:00 PM 17/09/2021  Lượt xem: 2827
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.