04:37 PM 16/11/2022  Lượt xem: 2219
Căn cứ Kế hoạch số 1966/KH-UBDT, ngày 15/11/2022 của Ủy ban Dân tộc về việc tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc thông báo tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Học viện Dân tộc như sau:

 03:10 PM 09/11/2022  Lượt xem: 6673
Cuộc thi do Bộ Tư pháp tổ chức, từ ngày 25/10 - 25/11/2022

 02:27 PM 20/10/2022  Lượt xem: 2750
Văn phòng Ủy ban Dân tộc tổ chức tuyển kịch bản cho sản xuất phim tài liệu, phim ngắn (tiểu phẩm) tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN).

 11:11 AM 19/10/2022  Lượt xem: 11620
Dự thảo Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc, nhằm thay thế Thông tư số 03/2019/TT-UBDT, ngày 25/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc

 11:04 AM 18/10/2022  Lượt xem: 2018
Căn cứ nhiệm vụ được giao thực hiện xuất bản và phát hành các ấn phẩm Đặc san: Chính sách dân tộc với đồng bào dân tộc thiểu số; Chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Đoàn kết và phát triển; Tạp chí Dân tộc kính mời các công ty có đủ năng lực, kinh nghiệm gửi báo giá: - Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT. - Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu.