Xin ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung thay thế Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ

05:27 PM 11/04/2023 |   Lượt xem: 32137 |   In bài viết | 

Thực hiện Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, để lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và hoàn thiện Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định, Ủy ban Dân tộc đăng tải Dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (có văn bản dự thảo gửi kèm) trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc.

1- Dự thảo Tờ trình.pdf 
2- Dự thảo Quyết định thay thế.pdf 
3- Thuyết minh so sánh nội dung Dự thảo.pdf 
4- Dự thảo Báo cáo tổng kết 5 năm.pdf 

Ý kiến tham gia góp ý xin gửi về Vụ Dân tộc thiểu số (Ủy ban Dân tộc): thư điện tử Vudantocthieuso@cema.gov.vn; điện thoại 024.37349892.

Trân trọng./.