[Dự thảo] Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP (gửi bộ ngành, địa phương)

09:06 AM 13/10/2023 |   Lượt xem: 25972 |   In bài viết | 

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc (sau đây gọi là dự thảo Nghị định) được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ, Ủy ban Dân tộc đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị định.

Căn cứ quy định tại Điều 91 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban Dân tộc đề nghị các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Nghị định (Đính kèm theo nội dung).

Ý kiến bằng văn bản của quý cơ quan, đơn vị gửi về Ủy ban Dân tộc (qua Vụ Pháp chế) số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội (Bản mềm gửi về hộp thư điện tử vuphapche@cema.gov.vn) trước ngày 28/10/2023 để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Nghị định.

(Thông tin chi tiết xin liên hệ với Đ/c Vừ Bá Thông, Vụ Pháp chế - Ủy ban Dân tộc, điện thoại 02432115173, 0984466836)

Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm phối hợp của quý cơ quan, đơn vị./.