[Dự thảo] Thông tư Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Dân tộc

09:16 AM 07/06/2022 |   Lượt xem: 46545 |   In bài viết | 

Triển khai Kế hoạch xây dựng Thông tư quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban Dân tộc đã hoàn thiện Dự thảo (lần 2) để lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp vào việc hoàn chỉnh dự thảo Thông tư và tài  liệu kèm theo quy định.

Chi tiết: 

Du thao Thong tu - lan 2 - 17-5-2022.doc 

Du thao To trinh - 17-5-2022.doc 

Ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi về Ủy ban Dân tộc, đề nghị gửi qua hộp thư điện tử của Vụ Pháp chế: vuphapche@cema.gov.vn để tổng hợp.

Trân trọng./.