Quảng Nam: Khởi tố xã đội trưởng “chạy” chế độ chính sách

03:54 AM 09/05/2012 |   Lượt xem: 1949 |   In bài viết | 

Được biết, lợi dụng cương vị công tác, Nguyễn Đình Giao đã làm hồ sơ khống và chạy chế độ chính sách theo Quyết định 290/2005 của Thủ tướng Chính phủ (về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách...).
 
Hội đồng xét duyệt xã Tam Đại đã xét 150 hồ sơ nhưng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Ninh đã nhận hơn 600 hồ sơ do ông Giao chuyển đến.

Trương Hồng (Nguồn: Dân việt)