Biểu dương người có uy tín vùng núi phía Bắc

02:52 AM 27/05/2013 |   Lượt xem: 1061 |   In bài viết | 

Sáng 27/5, Hội nghị biểu dương 260 người có uy tín tiêu biểu thuộc các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn 5 tỉnh gồm Lạng Sơn, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang và Cao Bằng đã được tổ chức tại tỉnh Cao Bằng.

Với vai trò nòng cốt, người có uy tín ở địa phương luôn tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp và đoàn thể cơ sở tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, đồng thời người có uy tín đã vận động con cháu, gia đình, dòng họ chấp hành tốt pháp luật, ký cam kết phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Do vậy, nhiều năm qua, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới được giữ vững, qua đó, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Có thể nhắc đến nhiều tấm gương người có uy tín.

Ví dụ ở xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, ông Lý Văn Hầu, dân tộc Mông, bản Nà Phạ, là người có uy tín với nhân dân địa phương. Ông đã vận động bà con tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Qua công tác vận động do ông thực hiện, bà con đã tự giác nộp súng săn và tích cực đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội.

Tỉnh Cao Bằng có ông Triệu Văn Thắng, dân tộc Nùng, người có uy tín ở xã Lê Lai, huyện Thạch An; ông Vũ Văn Lương, dân tộc Tày, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng; ông Triệu Văn Khính, dân tộc Nùng, xã Lũng Pù, huyện Bảo Lạc đã nhiều lần tham gia cùng các tổ chức ở địa phương đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội…

Trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới cũng xuất hiện nhiều người có uy tín làm kinh tế giỏi, là tấm gương để đồng bào các dân tộc học tập, noi theo. Hiện nay, tại 5 tỉnh nói trên đã có hàng nghìn hộ nông dân là hộ sản xuất kinh doanh giỏi với thu nhập bình quân mỗi năm từ 100 triệu đồng trở lên. Hình mẫu này ngày càng được nhân rộng.

Ông Vừ Sé Cư, dân tộc Mông, xã Ma Lé, huyện Đồng Văn, Hà Giang, đã cùng gia đình trồng cỏ, dùng cho chăn nuôi trên vùng cao nguyên đá Hà Giang để phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, gia đình ông đã nuôi đàn bò trên 50 con, 150 con dê, hàng tấn lợn thịt được xuất mỗi năm, khai hoang ruộng nước, thu nhập bình quân trên 100 triệu đồng/năm. Hằng năm ông khai thác, chặt tỉa hơn 20 ha rừng trồng của gia đình, giúp cho các hộ nghèo vật liệu làm nhà, giúp người dân trong vùng làm được 14 lò ngói. Ông còn cho các hộ nghèo mượn đất trồng ngô, lúa, nuôi trâu bò. Ông được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và trở thành tấm gương tiêu biểu cho đồng bào nơi đây.

Tính đến nay toàn vùng núi phía Bắc đã bầu chọn được 22.695 người có uy tín đại diện cho các lứa tuổi, các thành phần, dân tộc với cương vị công tác khác nhau, trên mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc, nhiệt liệt biểu dương các đại biểu đại diện cho hàng nghìn người có uy tín của các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Phó Thủ tướng khẳng định trong suốt quá trình lịch sử cách mạng, đồng bào các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc luôn một lòng đoàn kết, góp phần cùng nhân dân cả nước tạo nên sức mạnh to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phòng dân tộc, cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng bào các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc một lòng đi theo cách mạng với nhiều tấm gương tiêu biểu và gương mẫu. Những tấm gương đó tô thắm thêm lịch sử truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Phó Thủ tướng mong muốn người có uy tín tại địa phương tiếp tục phát huy vai trò của mình, cùng với đồng bào các dân tộc tích cực phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; tham gia công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội…

 

Lê Sơn (Nguồn: chinhphu.vn)