Báo Dân tộc và Phát triển

03:49 AM 22/12/2015 |   Lượt xem: 13229 |   In bài viết | 

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN

 

   
  Lê Công Bình
Tổng Biên tập
 
     

 

Nguyễn Văn Phong
Phó Tổng Biên tập
 

Bùi Thị Hạ
Phó Tổng Biên tập

     
 
 

Hoàng Thị Thanh
Trưởng ban Phóng viên

 

Trần Thị Thủy
Trưởng Ban Trị sự
     
Nguyễn Thùy Như
Phó Trưởng Ban Bạn đọc, Văn phòng Thường trú
Lê Thị Ngọc
Phó Trưởng Ban Thư ký
Đinh Ngọc Tuấn
Phó Trưởng Ban Chuyên đề
     

 

Chu Thị Phương
Phó Trưởng Ban Trị sự

  Cù Thị Hương
Phó Trưởng Ban Báo Điện tử
     

 

Quyết định số 413/QĐ-UBDT ngày 11/7/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Dân tộc và Phát triển