Báo Dân tộc và Phát triển

12:00 AM 26/07/2021 |   Lượt xem: 15665 |   In bài viết | 

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN

 

   
  Lê Công Bình
Tổng Biên tập
 
     

Nguyễn Văn Phong
Phó Tổng Biên tập
Hoàng Thị Thanh
Phó Tổng Biên tập

Bùi Thị Hạ
Phó Tổng Biên tập

  - - - - - - - -  
 

Chu Thị Phương
Trưởng Ban Trị sự

Lê Thị Ngọc
Trưởng Ban Thư ký

Cù Thị Hương
Phó Trưởng Ban - Phụ trách Ban Báo Điện tử
     
Nguyễn Thùy Như
Phó Trưởng Ban Chuyên đề
Vũ Mạnh Hà
Phó Trưởng Ban Phóng viên
Phạm Thị Thanh Huyền
Phó Trưởng Ban Phóng viên
     

 

Quyết định số 413/QĐ-UBDT ngày 11/7/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Dân tộc và Phát triển