Cà Mau: Tập huấn, tuyên truyền Tiểu dự án 2 của Dự án 9 trên địa bàn tỉnh năm 2023

08:00 PM 20/06/2023 |   Lượt xem: 4091 |   In bài viết | 

Quang cảnh lớp tập huấn

Tham dự lớp tập huấn có 100 đại biểu, là cán bộ phụ trách công tác dân tộc ở cấp xã; các ban, ngành đoàn thể cấp xã; trưởng ấp, dân quân chánh các ấp, các chi hội, đoàn thể, đồng bào DTTS tại địa phương (ưu tiên đối tượng là nữ người DTTS).

Lớp tập huấn tập trung tuyên truyền, giải thích một số nội dung trọng tâm về khái niệm tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, mức độ xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, nêu ra những tác hại của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống làm ảnh hưởng đến chất lượng dân số, suy giảm giống nòi, có thể sinh ra những đứa con bị dị dạng hoặc bệnh tật di truyền…

Trong chương trình tập huấn cũng lồng ghép thêm một số nội dung quan trọng khác, như phổ biến các luật: Bình đẳng giới; Hôn nhân và Gia đình; Trẻ em, Phòng, chống bạo lực gia đình, Dân số và Gia đình... góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật cho người dân vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Cà mau ngày một tốt hơn.

(baodantoc.vn)