Gia Lai: Hướng dẫn đánh giá, giám sát Dự án 8 cho cán bộ Hội phụ nữ cấp xã, thị trấn

03:15 PM 14/02/2023 |   Lượt xem: 2171 |   In bài viết | 

Học viên trao đổi, thảo luận tại lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghiên cứu 3 chuyên đề: Hướng dẫn đánh giá, giám sát cho cán bộ cơ sở; hướng dẫn đối thoại chính sách; phát triển nâng cao năng lực lồng ghép giới chương trình 2 cho cán bộ hội cấp xã. Lớp tập huấn chia thành 4 nhóm nhỏ, học viên trao đổi, thảo luận sau đó trình bày trước lớp những vấn đề liên quan.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ hội được nhằm nâng cao năng lực, trang bị những kiến thức, kỹ năng về đánh giá, giám sát Dự án 8. Sau khi kết thúc lớp tập huấn, học viên tiếp tục trau dồi thêm để nâng cao năng lực, tổ chức các hoạt động đối thoại chính sách liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ, trẻ em, thực hiện hiệu quả hoạt động liên quan.

Trong tháng 2, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn (đợt 2) và triển khai các nội dung Dự án 8 cho đội ngũ cán bộ hội của các xã, thị trấn triển khai Dự án như kế hoạch.

(baodantoc.vn)