Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Dự án 8 Chương trình Mục tiêu quốc gia tại Phú Yên

09:07 AM 06/12/2022 |   Lượt xem: 2065 |   In bài viết | 

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Yên- Lê Đào An Xuân phát biểu Khai mạc Hội nghị tập huấn

Tham dự Hội nghị có các lãnh đạo Hội LHPN tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành tham gia Dự án; Lãnh đạo UBND, các Phòng ban và Hội LHPN 4 huyện Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh và Tây Hòa; lãnh đạo UBND và Hội LHPN 15 xã thực hiện Dự án 8 trên địa bàn tỉnh.

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2022, gồm 10 dự án thành phần, trong đó giao Hội LHPN Việt Nam chủ trì Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới tại vùng đồng bào DTTS và miền núi”. 

Dự án 8 tập trung tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục lạc hậu và một số vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em. Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng, giám sát và phản biện; hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị. Trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và Người có uy tín trong cộng đồng.

Tại Phú Yên, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 tại 4 đơn vị cấp huyện tham gia Dự án: Sông Hinh, Sơn Hòa, Tây Hòa và Đồng Xuân và 15 đơn vị cấp xã. Các huyện được phân bổ kinh phí kích cầu triển khai các hoạt động; đồng thời chủ động lồng ghép vào các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề án, dự án của địa phương, đơn vị và phối hợp với các ban, ngành để xây dựng mô hình, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Đào An Xuân bày tỏ mong muốn việc triển khai thực hiện Dự án 8 trên địa bàn tỉnh Phú Yên sẽ là cơ hội để thúc đẩy một cách mạnh mẽ và tạo sự chuyển biến nâng cao chất lượng cuộc sống, giải quyết một cách căn bản bất bình đẳng trong nhiều lĩnh vực đối với phụ nữ và trẻ em gái ở vùng DTTS và miền núi. Góp phần vào mục tiêu thúc đẩy “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” tại vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Phú Yên.

Tại Hội nghị, các đại biểu được tiếp cận một số nội dung: giới thiệu Tổng quan về Dự án, Hướng dẫn thực hiện giám sát, đánh giá Dự án 8 theo Thông tư 01/2022/TT-UBDT; Hướng dẫn thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc về thực hiện Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án theo Thông tư 15/2022/TT-BTC.

(baodantoc.vn)