Lạng Sơn: Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện các Chương trình MTQG, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2023

08:10 PM 10/02/2023 |   Lượt xem: 2438 |   In bài viết | 

Ông Hồ Tiến Thiệu - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2022 là năm đầu tiên triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021 - 2025. Đến cuối tháng 5/2022, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn thực hiện 3 Chương trình. Thời điểm giao kế hoạch còn nhiều văn bản về cơ chế, chính sách, hướng dẫn triển khai thực hiện của Trung ương chưa được ban hành đầy đủ.

Đến hết năm 2022, trong Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, tỷ lệ hộ nghèo DTTS là 10,42%, giảm 3,15% so với năm 2021, vượt 105% so với mục tiêu đề ra; hoàn thành đưa 2 xã Châu Sơn (Đình Lập), Thiện Hòa (Bình Gia) và 14 thôn ra khỏi khu vực đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2022 giảm 3,28% so với năm 2021, đạt 109% kế hoạch. Trên địa bàn tỉnh có 10 xã đã hoàn thiện các tiêu chí công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 5 xã nông thôn mới nâng cao; 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu…

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được trong việc triển khai các Chương trình MTQG, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đồng thời đề xuất, kiến nghị giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 cũng như các năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Hồ Tiến Thiệu - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, ngành trong việc triển khai thực hiện các chương trình. Đồng thời, ông đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố cần rà soát tổng thể mục tiêu, kế hoạch vốn thực hiện các chương trình cả giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023; các huyện, thành phố phấn đấu tất cả các chương trình, dự án hoàn thành và giải ngân đạt 100% trong năm 2023; rà soát, đánh giá lại mức độ đạt các tiêu chí nông thôn mới theo bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, từ đó có kế hoạch khắc phục các tiêu chí chưa đạt…

(baodantoc.vn)