Phú Yên: Ra mắt mô hình điểm Tổ truyền thông cộng đồng và truyền thông thay đổi khuôn mẫu giới trong việc nhà

06:27 PM 16/02/2023 |   Lượt xem: 4053 |   In bài viết | 

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Liên, PCT Hội LHPN tỉnh và đồng chí Sô Y Danh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã trao Quyết định thành lập cho Tổ truyền thông cộng đồng

Mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng” do UBND xã ra quyết định trên cơ sở tham mưu của Hội LHPN xã, được thành lập với 10 thành viên, do đồng chí Bí thư Chi bộ thôn làm Tổ trưởng và các thành viên là Chi Hội trưởng Phụ nữ, đại diện Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể ở địa phương, Người có uy tín.

Đây là mô hình thuộc Dự án 8 (Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025). Mô hình được thành lập với mục đích tuyên truyền, vận động người dân tại cộng đồng thay đổi nếp nghĩ, cách làm, góp phần xóa bỏ các định kiến giới, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Tại Lễ ra mắt, lãnh đạo UBND xã Ea Chà Rang công bố quyết định thành lập và thông qua quy chế hoạt động của Tổ truyền thông cộng đồng thôn Kiến Thiết. Tổ có sự tham gia của 10 thành viên, bao gồm Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng thôn, Chi Hội trưởng Phụ nữ, đại diện Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể ở địa phương, Người có uy tín trong cộng đồng.

Sau Lễ ra mắt, Hội LHPN tỉnh triển khai truyền thông mẫu về chủ đề “Thay đổi khuôn mẫu giới trong việc nhà”. Tại đây, người dân được nghe thuyết trình về khuôn mẫu giới, khuôn mẫu giới tạo rào cản và lợi ích của cùng nhau làm việc nhà, lợi ích của việc cùng chăm sóc, nuôi dạy con, lợi ích của việc cùng nhau đóng góp tài chính gia đình./.

(baodantoc.vn)