Tập huấn kiến thức dân tộc cho giảng viên, báo cáo viên tại Thanh Hóa

02:43 PM 09/11/2023 |   Lượt xem: 2081 |   In bài viết | 

PGs.Ts. Lê Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc phát biểu khai giảng lớp tập huấn

Phát biểu khai giảng lớp tập huấn, PGs.Ts. Lê Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc nhấn mạnh: Lớp tập huấn được tổ chức với mục đích xây dựng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên tham gia giảng dạy kiến thức dân tộc cho địa phương và nhằm nâng cao kiến thức dân tộc, thống nhất nội dung, mục đích, yêu cầu và phương pháp tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho nhóm đối tượng 3 và đối tượng 4 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng chính phủ. 

PGs.Ts. Lê Thị Bích Thủy yêu cầu các học viên tham gia lớp tập huấn nghiêm túc thực hiện tốt nội quy, quy định của lớp học để đạt được kết quả cao nhất trong khóa học.

Các học viên tham gia lớp tập huấn

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 8 - 10/11. Tham gia lớp tập huấn, học viên sẽ được truyền đạt 6 chuyên đề: Tổng quan về các dân tộc ở Việt Nam; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Pháp luật và chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng đồng bào DTTS vững mạnh; Công tác quản lý nhà nước về văn hóa các DTTS; Công tác quốc phòng an ninh ở vùng đồng bào DTTSvà miền núi.

Đại biểu và các học viên chụp ảnh tại buổi khai giảng lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên của tỉnh Thanh Hóa những kiến thức về dân tộc, văn hóa DTTS. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc.

(baodantoc.vn)