Tập huấn tuyên truyền, truyền thông, vận động triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia

12:00 PM 03/12/2022 |   Lượt xem: 1877 |   In bài viết | 

Ông Ngô Quang Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền báo cáo trước Hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện Quyết định số 638/QĐ-UBDT, ngày 23/9/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Kế hoạch triển khai nội dung “Tuyên truyền, truyền thông, vận động Nhân dân vùng đồng bào DTTS và miền núi, biên giới tham gia tổ chức, triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030” năm 2022 thuộc Nội dung số 2, Tiểu dự án 1, Dự án 10 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 giai đoạn I: Từ 2021 - 2025.

Ông Lò Hồng Nam - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên báo cáo trước Hội nghị

Hội nghị có sự tham gia của 110 đại biểu, là cán bộ Ban Dân tộc tỉnh, Phòng Dân tộc huyện Điện Biên và Tp. Điện Biên Phủ; Người có uy tín trong đồng bào DTTS; trưởng các thôn, bản trên địa bàn huyện Điện Biên và Tp. Điện Biên Phủ.

Tham gia tập huấn, đại biểu được giới thiệu các chuyên đề, gồm: Quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; Khái quát về Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia; Một số kỹ năng nghiệp vụ và cách thức tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi; Vai trò Người có uy tín trong công tác vận động, tuyên truyền Nhân dân tham gia thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Qua hội nghị, các đại biểu sẽ nắm vững các kiến thức, kỹ năng để triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, truyền thông, vận động tổ chức thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 tại địa phương, cơ sở.

(baodantoc.vn)