Tuyên truyền Chương trình MTQG 1719 cho người dân khu vực biên giới

04:12 PM 17/06/2023 |   Lượt xem: 6156 |   In bài viết | 

Hơn 1.000 người dân khu vực biên giới của huyện Bát Xát được tuyên truyền về Chương trình MTQG 1719

Tại các buổi tuyên truyền, các báo cáo viên đã tuyên truyền về Chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho vùng DTTS và miền núi; trong đó trọng tâm là Chương trình MTQG 1719. Tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch, chống phá cách mạng nước ta.

Thông qua các buổi tuyên truyền góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, từng bước giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn biên giới. Củng cố niềm tin của Nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Thời gian tới, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai tiếp tục phối hợp với Phòng Dân tộc các huyện triển khai có hiệu quả các Chương trình, Đề án, Kế hoạch đã được ban hành. Tăng cường đổi mới về nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền; đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

(baodantoc.vn)