Quảng Ngãi: Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện Minh Long tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Giao thông đường bộ

12:00 AM 12/10/2020 |   Lượt xem: 5441 |   In bài viết | 

Quang cảnh Hội nghị tập huấn tại huyện Minh Long

Ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu nêu rõ mục đích, yêu cầu của Hội nghị tập huấn về nội dung có liên quan đến Luật giao thông đường bộ và một số nội dung có liên quan đến công tác dân tộc, chính sách dân tộc đã và đang triển khai trên địa bàn các xã của huyện. Đề nghị đại biểu dự tập huấn phải nghiêm túc tuân thủ nội quy tập huấn, chăm chú theo dõi Báo cáo viên giới thiệu nội dung và đề nghị sau Hội nghị tập huấn đại biểu về tuyên truyền lại cho người thân, cộng đồng dân cư những nội dung đã được tiếp thu về Luật giao thông đường bộ và nhất là những lỗi, những hành vi thường gặp để việc tham gia giao thông được an toàn hơn và tuyên truyền vận động Nhân dân về các chính sách dân tộc của Nhà nước đang được triển khai trên địa bàn để người dân hiểu và cùng tham gia thực hiện một cách có hiệu quả hơn. 

Ông Nguyễn Văn Bảy, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Long phát biểu khai mạc

Ông Bùi Đức Chánh, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh đã giới thiệu những nội dung có liên quan đến Luật Giao thông đường bộ; Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và tình hình chấp hành Luật Giao thông đường bộ, tình hình tai nạn giao thông. Báo cáo viên tập trung làm rõ những hành vi mà người dân khi tham gia thường gặp. 

Ngoài ra, Báo cáo viên đã giới thiệu một số chính sách dân tộc đã và đang được triển khai trên địa bàn của huyện như: các dự án định canh, định cư, Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; các quy định về Bình đẳng giới… 

Ông Bùi Đức Chánh, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh là Báo cáo viên tại Hội nghị

Trên cơ sở đó, Báo cáo viên đề nghị Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng thôn, công chức xã, đại diện các Hội đoàn thể xã và thôn, Người có uy tín trong đồng bào DTTS và Nhân dân tham dự tập huấn về tuyên truyền vận động người thân và Nhân dân trong vùng chấp hành tốt chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước làm cho Nhân dân trong vùng càng tin tưởng vào Đảng và Nhà nước.

Đại biểu dự tập huấn đã nghiêm túc tập trung nghe báo cáo viên giới thiệu và tham gia phát biểu nêu lên những việc đã làm được và chưa làm được cần phải tiếp tục tuyên truyền vận động người thân và Nhân dân trong vùng khi tham gia giao thông phải chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ và thấy rõ các chính sách của đảng và Nhà đối với công tác dân tộc, chính sách dân tộc là nhất quán và luôn được quan tâm. Đồng thời, đề nghị các cấp, các ngành cần ưu tiên tổ chức các lớp tập huấn ngay tại từng xã, cụm xã để nhiều người dân được thuận tiện trong việc tham gia tập huấn một cách đầy đủ và hiệu quả.

(bandantoc.quangngai.gov.vn)