Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông

12:00 AM 04/01/2021 |   Lượt xem: 9022 |   In bài viết | 
 
ÔNG Y THÔNG
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
 

Nhiệm vụ cụ thể của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông:

a) Giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực, nhiệm vụ sau:

- Công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Hợp tác quốc tế; công tác nhân quyền.

- Làm nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Ủy ban Dân tộc.

b) Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Thanh tra Ủy ban Dân tộc, Vụ Hợp tác quốc tế.

c) Chỉ đạo, theo dõi công tác dân tộc ở các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

d) Chỉ đạo thực hiện các quy chế phối hợp đã ký với các cơ quan, tổ chức, bộ, ngành thuộc phạm vi phụ trách.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

- - - - -

* Theo Quyết định số 903/QĐ-UBDT ngày 01/12/2022 về phân công công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm