Sóc Trăng: Thị xã đông đồng bào Khmer nhất tỉnh hoàn thành xây dựng nông thôn mới

03:21 PM 26/04/2022 |   Lượt xem: 11766 |   In bài viết | 

Ông Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trao Quyết định công nhận hoàn thành NTM cho Ban Thường vụ thị xã Vĩnh Châu

Thị xã Vĩnh Châu, có trên 52% dân số là đồng bào dân tộc Khmer. Trước khi xây dựng NTM, điều kiện kinh tế - xã hội của thị xã còn khó khăn nhất của tỉnh. Trong đó, có đến 8/9 xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn và bãi ngang; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn chỉ đạt 18,71 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 25%; hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân còn nhiều hạn chế…

Ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng NTM

Qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, thị xã Vĩnh Châu đã huy động trên 1.976 tỷ đồng, cùng với vốn lồng ghép các chương trình, dự án và đóng góp của người dân. Qua đó, diện mạo các xã nông thôn của thị xã đã có nhiều đổi mới tích cực. Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng trên lĩnh vực nông nghiệp; tăng nhanh tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và thương mại, dịch vụ. Sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn chuyển dịch mạnh theo hướng bền vững, sản xuất hàng hóa gắn với thị trường và tiêu thụ hàng nông sản xanh, sạch, an toàn thực phẩm; tạo được nhiều việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bảng tặng tượng trưng công trình 1 tỷ đồng đến ông Ngô Hùng, Bí thư thị xã Vĩnh Châu

Nhiều công trình hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu ở nông thôn được tập trung nâng cấp, xây dựng mới. Ðời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên… Hiện nay, 6/6 xã của thị xã Vĩnh Châu công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó xã Vĩnh Hiệp được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,3%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 52 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt gần 95%; tỷ lệ hộ có điện sinh hoạt đạt trên 99%...

Dịp này, UBND tỉnh Sóc Trăng đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng NTM. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao Nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, học bổng cho học sinh nghèo hiếu học và nhiều phần quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn thị xã.

(baodantoc.vn)