Thay đổi nhận thức của đồng bào Mông về thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ

02:46 PM 26/11/2020 |   Lượt xem: 343 |   In bài viết | 

Các tập thể và cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng Khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án

Từ năm 2013 - 2020, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức được 12 hội nghị tuyên truyền về thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ, bảo vệ môi trường cho hơn 900 cán bộ và người dân vùng đồng bào Mông; Tuyên truyền 162 cuộc với 6.324 lượt người tham gia về nội dung hực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ, bảo vệ môi trường; Tổ chức 01 chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm về thực hiện tang lễ theo nếp sống văn hóa mới của người Mông tại tỉnh Hà Giang; Hướng dẫn cho UBND xã có đồng bào Mông sinh sống đưa vào hương ước của các bản những nội dung thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ phù hợp với quy định chung của Nhà nước.

Đồng thời, hỗ trợ thực hiện hoàn thành quy hoạch và xây dựng được 7 tuyến đường giao thông đi từ bản ra nghĩa trang cho 7 bản Mông tại xã Pù Nhi; Thực hiện hỗ trợ kinh phí cho hơn 200 đám tang thực hiện theo nếp sống văn hóa mới…100% số bản xây dựng hương ước và thực hiện tốt quy ước nếp sống văn hóa trong tang lễ.

Sau 7 năm thực hiện, Đề án bước đầu đã giúp người đồng bào Mông thay đổi nhận thức về thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ. Qua đó, giữ gìn phát huy các nét văn hóa truyền thống tốt đẹp góp phần tích cực vào quá trình xây dựng Nông thôn mới và thực hiện tốt cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Tại Hội nghị, 3 tập thể và 3 cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 1 tập thể và 13 cá nhân được Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án.

(baodantoc.vn)