Phát triển kinh tế-xã hội vùng tái định cư trên địa bàn 4 tỉnh Tuyên Quang, Hoà Bình, Sơn La và Điện Biên

03:15 PM 01/11/2018 |   Lượt xem: 2920 |   In bài viết | 

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương hoàn chỉnh báo cáo, trình Thủ tướng về việc sử dụng 3.600 tỷ đồng dành cho phát triển kinh tế- xã hội vùng tái định cư của 4 tỉnh Tuyên Quang, Hoà Bình, Sơn La và Điện Biên

Phục vụ xây dựng các dự án thuỷ điện trọng điểm, các tỉnh Tuyên Quang, Hoà Bình, Sơn La và Điện Biên đã tổ chức di dân, lấy mặt bằng để Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam (EVN) triển khai.

Để tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư, các địa phương này đề nghị Chính phủ sử dụng một phần chi phí khấu hao trích từ nguồn vốn ngân sách cấp cho công tác bồi thường di dân, tái định cư Nhà máy thuỷ điện Sơn La và Tuyên Quang.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, ngành nhấn mạnh tính cấp thiết của việc bố trí nguồn, tiếp tục đầu tư cho vùng di dân, tái định cư bảo đảm đời sống của đồng bào dân tộc tốt hơn nơi ở cũ.

Lãnh đạo các bộ, ngành và EVN cũng cho rằng việc sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp cho bồi thường di dân, tái định cư Nhà máy thuỷ điện Sơn La, Tuyên Quang để sử dụng cho các dự án này hoàn toàn phù hợp với các quy định tại Luật Doanh nghiệp và Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp và quy định pháp luật hiện hành.

Tổng hợp từ các báo cáo, nguồn vốn ngân sách nhà nước dành cho công tác này vào khoảng 3.600 tỷ đồng.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định tính cấp thiết và an sinh xã hội to lớn của các dự án. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương hoàn chỉnh báo cáo, trình Thủ tướng về việc sử dụng 3.600 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách cấp cho công tác bồi thường di dân, tái định cư Nhà máy thuỷ điện Sơn La và Tuyên Quang, dành cho phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư của 4 tỉnh Tuyên Quang, Hoà Bình, Sơn La và Điện Biên.

Cụ thể, tỉnh Sơn La được phân bổ 1.100 tỷ đồng, Tuyên quang là 938 tỷ đồng, Điện Biên là 426 tỷ đồng, Hoà Bình là 1.136 tỷ đồng để thực hiện các dự án.

Trong đó, Sơn La sẽ cải tạo, nâng cấp đường nối quốc lộ 37 với quốc lộ 279D; Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La. Tuyên Quang thực hiện Dự án điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể di dân tái định cư thuỷ điện Tuyên Quang. Hoà Bình thực hiện Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2009 -2015.

Phần vốn còn thiếu để cấp cho các tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính rà soát, đề xuất với Thủ tướng và Chính phủ để bố trí, sử dụng theo thẩm quyền hoặc báo cáo với Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sử dụng nguồn dự phòng đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020 hoặc Kế hoạch vốn trung hạn của giai đoạn 2021- 2025.

Về phương án bố trí vốn, Phó Thủ tướng đề nghị trên cơ sở ngân sách, vốn điều lệ theo Nghị định của Chính phủ với EVN, giao Bộ Tài chính hướng dẫn EVN thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo hướng nộp khoản 3.600 tỷ đồng vào Quỹ hỗ trợ phát triển DN. Sau đó Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định phân bổ cho các địa phương.

Khi các địa phương sử dụng các khoản vốn này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát kỹ các dự án, thống nhất dự toán, kinh phí, triển khai các dự án theo đúng pháp luật về đầu tư xây dựng và các quy định pháp luật hiện hành./.

Kim Phương